istorija -dp novi sad gas

Info servis vesti:

 • Обавештење 14. Mar. 2023.

  Поштовани,

  на основу Одлуке о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса за Привредно друштво „Нови Сад-Гас“ за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д.о.о. Нови Сад, издата од стране Агенције за енергетику, број 462/2022-Д-02/4 од 22.09.2022. године, "Нови Сад-Гас" ДОО издаје:

   

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

   

  о почетку примене вредности за изградњу типског прикључка на дистрибутивни гасни систем, од 15.04.2023. године.

   

   

  Редни бр.

  Опис позиције

  Износ у динарима (без ПДВ-а), за објекте категорије "А"

  Износ у динарима (без ПДВ-а), за објекте осталих категорија

  1

  Трошкови изградње типског гасног прикључка на већ изграену ДГМ

   

   

  1.1

  Г-4

  112.489,00

  114.648,00

  1.2

  Г-6

  128.589,00

  130.748,00

   

   

  О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

   

  У условима светске кризе у нафтној и гасној индустрији која је почела у 2022. години, као и у јеку грејне сезоне доношења Одлуке о примени нове врдности за изградњу типског гасног прикључка на дистрибутивни гасни систем, "Нови Сад-Гас" ДОО, је одложио примену исте.

   

  Примени Одлуке о висини трошкова прикључења типских прикључака на систем за дистрибуцију природнг гаса, заведено у „Нови Сад-Гас“ ДОО под бројем 01-1497 од 09.09.2022. године и увођеним пропратних процедура и аката, донеће нови квалитет у пословању и релизацији зацртаних циљева у брзини реализације захтева, поузданости, сигурности и безбедности свих процеса у реализацији гасних прикључака и пуштања у рад унутрашњих гасних инсталација.

   

  Ваша сигурност је наш приоритет и обавеза !!!

   

  "Нови Сад-Гас" ДОО

  Нови Сад, Теодора Мандића бр. 21

  Контакт: 021/ 6413-900 ; 6411-900

   
   
 • Обавештење о новим бројевима Нови Сад Гаса-а 20. Feb. 2023.

   

  Обавештавамо Вас да Нови Сад Гас има нови број за ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ.

  Број за хитне интервенције је: 066/333-090

  Поред тога грађани-потрошачи могу од сада да пријаве стање потрошње и на телефон: 066/333-010 , слањем фотографије мерача и адресе потрошача преко „вибер“ апликације.

  С поштовањем,

                                                                                                     в.д. директора

                                                                                                    Мр.Милан Ђукић

   
   
 • Обавештење 09. Dec. 2022.

   

  Поштовани потрошачи,

  обавештавамо Вас да у среду 14.12.2022.године, планирамо на ГМРС "Руменка" уградњу апсорпционог одозитора ОАП-04А, са регулационом клапном и заштитном кућицом. За наведене радове непходно је обуставити гас у дистрибутивној мрежи од 09h до 14h.

  Нови Сад Гас

   
   
 • Обевештење 30. Nov. 2022.

   

  „Нови Сад - Гас" доо, Нови Сад, доставио је 25.11.2022. године Агенцији за енергетику Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање (допис заведен у Агенцији под бројем 833/2022-Д-02 од 25.11.2022. године).

  У захтеву су утврђене следеће цене природног гаса за крајње купце исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС" бр. 75/14,105/16,108/16 исправка, 29/17 и 78/22) и то:

  Услед промене планиране набавне цене природног гаса за јавно снабдевање по којој ЈП „Србијагас", Нови Сад снабдева јавне снабдеваче природним гасом као снабдевач одређен Решењем Владе, испуњен је услов за измену цене природног гаса за јавно снабдевање у скпаду са Методологијом, а која ће се примењивати од 01.01.2023. 

    

                                                                                               ВД Директор Мр Милан Ђукић

   
   
 • Обавештење 16. Nov. 2022.

   

  Поштовани потрошачи,

  обавештавамо Вас да ће се у среду/четрвртак дана 16.11. и 17.11.2022. год. изводити  радови на санацији хаварије на челичном делу гасоода у Сремској Каменици.

  Искључење ће бити у среду 16.11.2022.год. од 21h  а радови ће се завршити у четвртак 17.11.2022. год. до 11h.

  Нови Сад Гас

   
   
Strana 1 od 28. sledeća