delatnosti novi sad gas

Porudžebnica za gas

Dostava porudžbenice prirodnog gasa

 

U cilju blagovremene izrade plana fizičkog obima distribucije prilikom ugovaranja nabavke prirodnog gasa sa isporučiocem JP“Srbijagas“, potrebno je da dostavite Vaše potrebe za prirodnim gasom za period od oktobra 2018. do decembra 2019. godine.

Dostavljena mesečna dinamika potreba za prirodnim gasom biće korišćena kod ugovaranja sa JP“Srbijagas“ za 2019. godinu, kako bi obezbedili dovoljne količine gasa za potrebe svih potrošača koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu.

Molimo Vas da sa punom odgovornošću popunite PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS i dostavite je na adresu DP “Novi Sad-Gas“, Teodora Mandića 21, 21000 Novi Sad ili na:
e-mail: biljana.nenadic@novisadgas.rs

Porudžbenicu možete preuzeti i sa sajta www.novisadgas.rs

Uz porudžbenicu molimo vas da popunite i prijavu mesta isporuke za koju se ista odnosi.


U prilogu dopisa (link ispod) dostavljamo Vam PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS, a rok za dostavu iste je 20.10.2018. Poštovanje datog roka je u interesu Vašeg urednog snabdevanja prirodnim gasom u navedenom periodu.


Za sve informacije u vezi prijave potrošnje obratite se na telefone: 021/6413-135 i 6413-900 lok 153.


Preuzmite porudžbenicu u PDF-u:Porudžbenica za prirodni gas