delatnosti novi sad gas

Vrste gasnih aparata

Gasni štednjaci

gasni stednjaci - DP Novi Sad GasGasni štednjaci omogućavaju komfornu i ekonomičnu pripremu hrane upotrebom prirodnog gasa. Na tržištu su dostupni modeli sa dve, tri ili četiri ringle na gas sa ili bez rerne, kao i kombinovani uteđaji koji koriste prirodni gas i električnu energiju.
Važno je napomenuti da je štednjake koji koriste propan-butan u bocama uz minimalnu intervenciju servisera moguće osposobiti za rad sa prirodnim gasom, uz uslov da imaju ugrađen termostatski zatvarač dovoda gasa u slučaju gašenja plamena.

Gasne peći

gasne peci- DP Novi Sad GasZa pojedinačno grejanje stambenih prostorija većinom se koriste gasne peći. Zajedničke su im karakteristike:
  • otvoreno gasno ložište
  • spoj na dimnjak kratkom dimovodnom cevi
  • ogrevno telo izrađeno od čel.lima ili odlivaka
  • mala akumulaciona moć toplote
  • brzo zagrevanje ali i hlađenje ogrevnog tela
  • podesne su za brzo zagrevanje
  • imaju velike ventilacione gubitke toplote
  • novi tipovi ovih peći imaju ugrađene termostatske ventile, čime se izbegava pregrejavanje prostorija.

Nikada ne ostavljati gasne peći u radu bez povremenog nadzora, i koristiit peći sa termoblokadnim ventilom.

Fasadna (sobna) gasna peć služi za zagrevanje prostorije u kojoj se nalazi. Preko ispusta na fasadi vazduh za sagorevanje uzima spolja. Preko istog ispusta odvodi preodukte sagorevanja napolje. To je moguće jer se fasadni ispust sastoji od dve cevi koncentrično smeštene jedna u drugu. Sa spoljne strane fasadni ispust mora biti zaštićen od mehaničkog oštećenja.

Gasni cirkulacioni zagrejači vode

Ovi uređaji sagorevaju prirodni gas i obezbeđuju toplu vodu za radijatorsko ili podno grejanje u domaćinstvu uz veoma ekonomičan rad i prosečan stepen iskorišćenja preko 90%. To su savremeni i višestruko ispitani uređaji koji se postavljaju na zid i koji su opremljeni svom potrebnom opremom gasni cirkulacioni zagrejaci vode - DP Novi Sad Gassa siguran i komforan rad, a koja podrazumeva cirkulacionu pumpu, ventil sigurnosti i zatvorenu ekspanzionu posudu, što ih sve čini pravom kotlarnicom u malom. Toplotni kapacitet ovih uređaja se ispravnim podešavanjem može precizno prilagoditi potrebama svakog domaćinstva, čime se smanjuje potrošnja energije i zagađivanje okoline uz istovremeno produženje veka trajanja. Ugradnjom dodatnog analognog ili digitalnog termostata na pristupačno mesto unutar objekta je moguća daljinska regulacija rada uređaja, kao i programiranje režima rada sedam dana unapred.

Ako se uzmu u obzir male dimenzije (u proseku 85x45x35cm) i savremeni dizajn preporučljivo ih je instalisati unutar kuhinja, kupatila, ostava ili hodnika stambenih objekata, gde su u svakom trenutku pristupačni za rukovanje. S obzirom na način odvođenja dimnih gasova razlikujemo dve vrste ovih uređaja:
1. gasni cirkulacioni zagrejači vode sa odvodom dimnih gasova kroz dimnjak
2. gasni fasadni cirkulacioni zagrejači vode, koji ne zahtevaju dimnjak

1. Gasni cirkulacioni zagrejači vode sa odvodom dimnih gasova kroz dimnjak
Gasni cirkulacioni zagrejači vode sa odvodom dimnih gasova kroz dimnjak su uređaji koji vazduh za sagorevanje uzimaju iz prostorije u kojoj se nalaze, a dimne gasove odvode u atmosferu kroz dimnjak, koji mora biti potpuno ispravan i atestiran. Za ispravan rad ovakvog uređaja je neophodno obezbediti odgovarajuću zapreminu prostorije u kojoj je smešten,što takođe važi i za sve gasne uređaje koji dimne gasove odvode preko dimnjaka. Ugradnja ovakvih uređaja u garaže nije dozvoljena.

2. Gasni fasadni cirkulacioni zagrejači vode
Za razliku od prethodnih, ovi uređaji vazduh za sagorevanje ne uzimaju iz prostorije, već ga pomoću ugrađenog ventilatora usisavaju iz spoljnjeg prostora preko specijalne kombinovane dimne cevi. Dimne gasove izbacuju u atmosferu preko iste kombinovane cevi, zbog čega im nije potreban dimnjak, ali im je cena nešto viša.

Gasni kombinovani zagrejači vode

Sve što je prethodno rečeno za gasne cirkulacione zagrejače vode važi i za ove uređaje, s tim što kombinovani zagrejači uz toplu vodu za grejanje proizvode trenutno (otvaranjem slavine) i toplu sanitarnu vodu, i to tokom cele godine, čime se obezbeđuje zaokruženi energetski ciklus unutar domaćinstva. Ovi uređaji se mogu povezati sa postojećim akumulacionim bojlerima, koji u tom slučaju služe kao rezervoari tople vode zadržavajući i dalje mogućnost zagrevanja vode električom energijom.

Gasni protočni zagrejači vode

Ovi uređaji služe za trenutno pripremanje tople sanitarne vode zbog čega se smeštaju u kupatila ili kuhinje. Priključuju se direktno na gradsku vodovodnu mrežu i nemaju ugrađenu cirkulacionu pumpu, a topla voda se dobija odmah nakon otvaranja slavine. Dimni gasovi se odvode preko dimnjaka (klasična izvedba) ili preko zida na kojem su montirani (fasadna izvedba). Takođe mogu da se povežu sa postojećim akumulacionim bojlerima, koji u tom slučaju služe kao rezervoari tople vode Ne raspolažu mogućnošću proizvodnje tople vode za grejanje.

Gasni kotlovi

Mali gabariti i ekonomičan rad uz prosečan stepen iskorišćenja preko 90% su osnovne prednosgasni kotlovi - DP Novi Sad Gasti gasnih kotlova u odnosu na kotlove za sagorevanje tečnog ili čvrstog goriva. Veoma su pogodni za ugradnju u postojeće kotlarnice, u kojima već postoji drugi kotao, cirkulaciona pumpa i ekspanziona posuda, s obzirom da ih većina modela nema ugrađene u sebi. Postavljaju se na pod i povezuju na dimnjak, a jedan takav kotao zajedno sa akumulacionim bojlerom za pripremu tople sanitarne vodu zapremine 120 lit je prikazan na slici.

Strogo je zabranjeno

  • intervencije na unutrašnjoj gasnoj instalaciji od strane neovlašćenih lica
  • proširenje unutrašnje gasne instalacije ili priljučenje gasnih trošila bez prethodne saglasnosti distributera