korisnici novi sad gas

Цене природног гаса за крајње купце исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање. Почетак примене 01.10.2022. године

 

Цене природног гаса за крајње купце исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање

 ( „ Службени гласник РС“ бр. 75/14, 105/16 и 108/16 исправка 29/2017 и 78/22 )

 

Категорија купаца

Групе купаца

Тарифа „енергент“ (дин/кWh)

Тарифа „капацитет“

(дин/kWh/дан/година)

Тарифа „накнада по месту испоруке“ (дин/место испоруке/година)

Категорија 1

 Р<6 bar 

Мала потрошња

3,55

 

1.422,01

 

Ванвршна потрошња К1

3,34

6,35

1.422,01

 

Равномерна потрошња К1

3,34

13,49

1.422,01

 

Неравномерна потрошња К1

3,34

15,87

1.422,01

Категорија 2 6 р 16 bar

Ванвршна потрошња К2

3,15

3,91

14.220,12

 

Равномерна потрошња К2

3,15

8,31

14.220,12

 

Неравномерна потрошња К2

3,15

9,78

14.220,12