korisnici novi sad gas

Цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса исказане према утврђеној методологији за одређивање цене приступа систему. Почетак примене 01.10.2022. године

 

Цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса исказане према утврђеној методологији за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса

("Службени гласник РС" бр.105/16, 29/17 и 78/22)

 

Категорије места испоруке

Група места испоруке

Тарифа „ енергент“

( дин/кWh )

Тарифа „капацитет“

(дин/kWh/дан/година)

Категорије 1 Р < 6 bar 

Мала потрошња

 

0,65

 

 

Ванвршна потрошња К1

0,44

6,35

 

Равномерна потрошња К1

0,44

13,49

 

Неравномерна потрошња К1

0,44

15,87

Категорија 2

6 р bar

Ванвршна потрошња К2

0,25

3,91

 

Равномерна потрошња К2

0,25

8,31

 

Неравномерна потрошња К2

0,25

9,78