korisnici novi sad gas

Обавештење

Поштовани,

на основу Одлуке о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса за Привредно друштво „Нови Сад-Гас“ за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д.о.о. Нови Сад, издата од стране Агенције за енергетику, број 462/2022-Д-02/4 од 22.09.2022. године, "Нови Сад-Гас" ДОО издаје:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о почетку примене вредности за изградњу типског прикључка на дистрибутивни гасни систем, од 15.04.2023. године.

 

 

Редни бр.

Опис позиције

Износ у динарима (без ПДВ-а), за објекте категорије "А"

Износ у динарима (без ПДВ-а), за објекте осталих категорија

1

Трошкови изградње типског гасног прикључка на већ изграену ДГМ

 

 

1.1

Г-4

112.489,00

114.648,00

1.2

Г-6

128.589,00

130.748,00

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 

У условима светске кризе у нафтној и гасној индустрији која је почела у 2022. години, као и у јеку грејне сезоне доношења Одлуке о примени нове врдности за изградњу типског гасног прикључка на дистрибутивни гасни систем, "Нови Сад-Гас" ДОО, је одложио примену исте.

 

Примени Одлуке о висини трошкова прикључења типских прикључака на систем за дистрибуцију природнг гаса, заведено у „Нови Сад-Гас“ ДОО под бројем 01-1497 од 09.09.2022. године и увођеним пропратних процедура и аката, донеће нови квалитет у пословању и релизацији зацртаних циљева у брзини реализације захтева, поузданости, сигурности и безбедности свих процеса у реализацији гасних прикључака и пуштања у рад унутрашњих гасних инсталација.

 

Ваша сигурност је наш приоритет и обавеза !!!

 

"Нови Сад-Гас" ДОО

Нови Сад, Теодора Мандића бр. 21

Контакт: 021/ 6413-900 ; 6411-900