kontakt novi sad gas

"Novi Sad - GAS"


telefoni:

Novi Sad  
(021)   6411-900
(021)   6413-900


e-mail: kontakt e-mail: virtuelnisalter@novisadgas.rs      reklamacije@novisadgas.rs

adresa:

Novi Sad, Teodora Mandića 21


View Novi Sad - Gas in a larger map