istorija -dp  novi sad gas

"NOVI SAD - GAS"

Biografiju preduzeća obogatili su i sertifikatom za kvalitet ISO-9001, od čega najviše koristi imaju potrošači. Za "Novi Sad - Gas" od izuzetne važnosti svakako je što su od agencije za energetiku Republike Srbije dobili licencu za obavljanje delatnosti.
Ističući da "Novi Sad - Gas" uspešno realizuje godišnje, ali i dugoročne planove razvoja, direktor podseća na godine blokade 1994. i 1995, na vreme restrikcije svih energenata i nestašicu nafte, kada su gasifikovali više od 30 škola, predškolskih ustanova i domova zdravlja. Prvi čovek "Novi Sad - Gasa" napominje da je godina 2007/2008. obeležena gasifikacijom opštine Mali Iđoš, a u toku je gasifikacija naselja Neštin i Vizić, koja administrativno pripadaju opštini Bačka Palanka. Tako se, uz pomoć stranog investitora, gradi primarna i sekundarna mreža gasovoda za celo područje ove bačke opštine vredna oko deset miliona evra.

Licenca Licenca
Licenca Licenca