istorija -dp  novi sad gas

"NOVI SAD - GAS"

 

Genealni direktor: mr Milan Đukić

Predsednik UO: Blaženka Mandić

Pomoćnik dirktora za finansije: Danica Ilić
Pomoćnik direktora za pravne poslove: Branko Božanić

Pomoćnik direktora za komercijalne poslovne: Branimir Medan