o prirodnom gasu

Zaštita životne sredine

Prirodni gas ima nisku emisiju štetnih materija. Na osnovu svojih fizičko hemijskih osobina on pruža dobro sagorevanje koje čuva okolinu. Štetni sastojci u prirodnom gasu kao što je sumpor praktično ne postoje. Prirodni gas sagoreva skoro bez čađi. Prašina prilikom sagorevanja se uopšte ne javlja. Pri svakom procesu sagorevanja nastaju oksidi azota (NOx), reakcijom azota sa kiseonikom iz vazduha, nezavisno od toga koje je gorivo u pitanju. Azotni oksidi u atmosferi štete flori i fauni.sacuvajmo planetu - DP Novi Sad GAS
Pri sagorevanju prirodnog gasa izlaze samo male (NOx). Korišćenjem napredne tehnologije gasnih aparata emisija (NOx) koja se ionako nalazi na niskom nivou i dalje se obara.
Sam transport prirodnog gasa nije štetan po okolinu, pošto se transportuje podzemno postavljenim gasovodima, tako da su saobraćajni putevi rasterećeni.
Strogi propisi  o zaštiti čovekove okoline kao i ograničenje emisije štetnih gasova na korišćenje ekološki čistog energenta pružaju uštedu svakom potrošaču kroz smanjenje troškova. Na taj način prirodni gas s razlogom zauzima poziciju ekološki najprihvatljivijeg energenta koji štedi energiju i štiti okolinu.