Обавештење

25. Aug 2022.

Поштовани потрошачи,

Обавештавам Вас да ће због радова на ГМРС Буковац доћи до прекида у испоруци гаса у уторак 30.08.2022. у периоду од 10.00 до 18.00 часова.

Нови Сад Гас

Обавештење

23. Aug 2022.

Цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса исказане према утврђеној методологији за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса

("Службени гласник РС" бр.105/16, 29/17 и 78/22)

Почетак примене 01.10.2022. године

Tabela 23.08.2022/2

Обавештење

23. Aug 2022.

Цене природног гаса за крајње купце исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање.

( „ Службени гласник РС“ бр. 75/14, 105/16 и 108/16 исправка 29/2017 и 78/22 )

Почетак примене 01.10.2022. године.

Tabela 23.08.2022/1

Обавештење

15. Aug 2022.

Поштовани,

обавештавамо Вас да у понедељак, 29.08.2022. на ГМРС Бачка Паланка планирамо извођење радова на уградњи линија са ултразвучним мерилима.

Из тог разлога ћемо на овој станици извршити прекид испоруке природног гаса у понедељак, 29.08.2022. у интервалу од 06:00h до 20:30h.

Радове изводи Транспортгас Србија.

Нови Сад Гас

Обавештење

01. Jul 2022.

Поштовани купци,

Обавештавамо вас да ће, као последица повећања набавне цене природног гаса из увоза, доћи до повећања цене природног гаса за крајње купце који имају право на јавно снабдевање.

Поменуто увећање од 9% ће се исказати у тарифном ставу "енергент" и примењиваће се почев од 01.08.2022. године.

Нови Сад Гас, ВД Директор Мр Милан Ђукић

Обавештење

15. Jun 2022.

Обавештавамо Вас да у недељу, 19.06.2022. на ГМРС Бачка Топола планирамо извођење радова на уградњи линија са ултразвучним мерилима.

Из тог разлога ћемо на ГМРС Бачка Топола и МРС Мали Иђош извршити краткотрајан прекид испоруке природног гаса у недељу, 19.06.2022. у интервалу од 05.30h до 20.30h.

Радове изводи Транспортгас Србија.

Нови Сад Гас