Обавештење

19. May 2022.

Поштовани потрошачи,

обустава испоруке гаса на ГМРС Руменка је планирана за четвртак 26.05.2022. год. од 12:00h до 17:00h због радова који изводи Транспортгас Србија.

НОВИ САД ГАС

Обавештење

22. Feb 2022.

Поштовани потрошачи,

У току грађевинских радова на изградњи новог подвожњака у Кисачкој улици, нешто после 11 часова, дошло је до оштећења дистрибутивног гасовода предузећа НОВИ САД ГАС доо.

Дежурне екипе НОВИ САД ГАС-а изашле су на терен, и спречиле даље истицање гаса, и евентуалну штету која је могла настати услед тога .

Хаварија је већег обима, и у току је санација оштећеног гасовода, због чега ће без гаса остати сви потрошачи гаса са МРС САЛАЈКА .

Нови Сад Гас ће учинити све да се снабдевање нормализује до вечерњих сати.

НОВИ САД ГАС

Обавештење

24. Jan 2022.

Приликом обраде рачуна за гас за децембар 2021. године, услед техничког проблема на бази података, приликом обрачуна камате за децембар месец, у одређеним случајевима обрачун није узео у обзир све уплате чиме је исказан већи износ затезне законске камате на рачунима за гас.

Из наведеног разлога, а на основу записника радне групе 01-123 од 17.01.2022.године, доносим

                             ОДЛУКУ

Накнадним обрачуном камата сви наведени износе ће се сторнирати, а купци на картицама задужити са новим износом камате.

У случајевима да купац уплати претходно исказани рачун, разлика више уплаћених средстава, биће третирана као преплата и биће салдирана као преплата на наредном рачуну.

Саставни део ове одлуке је Записник радне групе

в.д. директора

мр Милан Ђукић

Обавештење

17. Sep 2018.

Обавештавају се потрошачи на подручју Општине Беочин и на сремској страни подручја Општине Бачка Паланка да ће дана 20.9.2018. године, због радова на прикључењу нових потрошача које изводи ЈП "Србијагас" испорука природног гаса бити привремено обустављена у периоду од 9:00 до 19:00 часова.

ДП "Нови Сад - Гас"

Обавештење за нове кориснике (типски - домаћинства)

13. Aug 2018.

ДП "Нови Сад - Гас" обавештава све грађане заинтересоване за изградњу гасних прикључака да цена кућног гасног прикључка износи 98.334,00 динара. Овом ценом је обухваћена:

-енергетска сагласност односно одобрење за прикључење до 53кW;
-изградња кућног гасног прикључка од уличног вода до места предвиђеног за КМРС;
-испорука и монтажа мерно-регулационе станице Г-4Т;
-контрола и овера пројекта унутрашње гасне инсталације;
-технички пријем изведене унутрашње гасне инсталације;
-ПДВ у износу од 20%.

 

Услови плаћања су 30% авансно, а остатак дуга на 7 месечних рата, са каматом од 8% на годишњем нивоу. Уколико будући потрошач жели да изврши уплату у целости, односно у целини авансно, тада цена кућног гасног прикључка са ПДВ-ом износи 89.122,80 динара.

ДП "Нови Сад - Гас"

Обавештење за нове кориснике (типски - домаћинства)

03. Apr 2018.

Обавештавамо цењене потрошаче да ће благајне Предузећа у дане празника радити по следећем распореду:

-   петак, 06.04.2018. од 7,00 до 13,00 часова;
-   субота, 07.04.2018. од 7.00 до 13.00 часова;
-   понедељак, 09.04.2018. од 7.00 до 13.00 часова.

Својим потрошачима желимо срећне ускршње празнике!

ДП “Нови Сад -  Гас”