Обавештење

24. Jan 2022.

Приликом обраде рачуна за гас за децембар 2021. године, услед техничког проблема на бази података, приликом обрачуна камате за децембар месец, у одређеним случајевима обрачун није узео у обзир све уплате чиме је исказан већи износ затезне законске камате на рачунима за гас.

Из наведеног разлога, а на основу записника радне групе 01-123 од 17.01.2022.године, доносим

                             ОДЛУКУ

Накнадним обрачуном камата сви наведени износе ће се сторнирати, а купци на картицама задужити са новим износом камате.

У случајевима да купац уплати претходно исказани рачун, разлика више уплаћених средстава, биће третирана као преплата и биће салдирана као преплата на наредном рачуну.

Саставни део ове одлуке је Записник радне групе

в.д. директора

мр Милан Ђукић

Обавештење

17. Sep 2018.

Обавештавају се потрошачи на подручју Општине Беочин и на сремској страни подручја Општине Бачка Паланка да ће дана 20.9.2018. године, због радова на прикључењу нових потрошача које изводи ЈП "Србијагас" испорука природног гаса бити привремено обустављена у периоду од 9:00 до 19:00 часова.

ДП "Нови Сад - Гас"

Обавештење за нове кориснике (типски - домаћинства)

13. Aug 2018.

ДП "Нови Сад - Гас" обавештава све грађане заинтересоване за изградњу гасних прикључака да цена кућног гасног прикључка износи 98.334,00 динара. Овом ценом је обухваћена:

-енергетска сагласност односно одобрење за прикључење до 53кW;
-изградња кућног гасног прикључка од уличног вода до места предвиђеног за КМРС;
-испорука и монтажа мерно-регулационе станице Г-4Т;
-контрола и овера пројекта унутрашње гасне инсталације;
-технички пријем изведене унутрашње гасне инсталације;
-ПДВ у износу од 20%.

 

Услови плаћања су 30% авансно, а остатак дуга на 7 месечних рата, са каматом од 8% на годишњем нивоу. Уколико будући потрошач жели да изврши уплату у целости, односно у целини авансно, тада цена кућног гасног прикључка са ПДВ-ом износи 89.122,80 динара.

ДП "Нови Сад - Гас"

Обавештење за нове кориснике (типски - домаћинства)

03. Apr 2018.

Обавештавамо цењене потрошаче да ће благајне Предузећа у дане празника радити по следећем распореду:

-   петак, 06.04.2018. од 7,00 до 13,00 часова;
-   субота, 07.04.2018. од 7.00 до 13.00 часова;
-   понедељак, 09.04.2018. од 7.00 до 13.00 часова.

Својим потрошачима желимо срећне ускршње празнике!

ДП “Нови Сад -  Гас”

Достава поруџбенице природног гаса

07. Jan 2018.

 

У циљу благовремене израде Плана физичког обима дистрибуције приликом уговарања набавке природног гаса са испоручиоцем ЈП “Србијагас“, неопходно је доставити динамику потребе за природним гасом за период од јануара 2018. до децембра 2018. године.

Достављена месечна динамика потреба за природним гасом биће коришћена код уговарања са ЈП “Србијагас“ за 2017. годину, како би се обезбедиле довољне количине гаса за потребе свих потрошача који су прикључени на дистрибутивну гасну мрежу.

Молимо наше купце да са пуном одговорношћу попуне ПОРУЏБЕНИЦУ ЗА ПРИРОДНИ ГАС и доставе је на адресу ДП “Нови Сад-Гас“, Теодора Мандића 21, 21000 Нови Сад или на е-маил: biljana.nenadic@novisadgas.rs

Поруџбеницу можете преузети и са сајта  www.novisadgas.rs

У случају да испоручилац ЈП “Србијагас“ буде захтевао плаћање пенала за поручене, а непреузете количине гаса, ДП “Нови СађГас“ ће под истим условима извршити обрачун својим купцима. Пријава се попуњава по принципу: једно мерно место - једна пријава.

Рок за доставу поруџбенице је 25.01.2018.године. Поштовање датог рока је у интересу уредног снабдевања природним гасом у наведеном периоду.

За све информације у вези са пријавом потрошње обратите се на телефоне:021/6413-135 и 021/6413-900 лок. 142 Ђуро Ћулибрк.

Прилог (ПДФ): Поруџбеница за природни гас

С поштовањем!

ДП “Нови Сад -  Гас“

Обавештње о радном времену за новогодишње празнике

29. Dec 2017.

 

Обавештавамо цењене потрошаче да ће благајне Предузећа у дане новогодишњих празника радити по следећем распореду: 

-субота, 30.12.2017. од 7.00 до 13.00 часова
-понедељак, 01.01.2018. нерадни дан
-уторак, 02.01.2018. нерадни дан. 

Свим нашим потрошачима желимо срећну и успешну 2018. годину и срећне божићне празнике! 

Колектив ДП “Нови Сад - Гас”