Обавештење за нове кориснике (типски - домаћинства)

13. Aug 2018.

ДП "Нови Сад - Гас" обавештава све грађане заинтересоване за изградњу гасних прикључака да цена кућног гасног прикључка износи 98.334,00 динара. Овом ценом је обухваћена:

-енергетска сагласност односно одобрење за прикључење до 53кW;
-изградња кућног гасног прикључка од уличног вода до места предвиђеног за КМРС;
-испорука и монтажа мерно-регулационе станице Г-4Т;
-контрола и овера пројекта унутрашње гасне инсталације;
-технички пријем изведене унутрашње гасне инсталације;
-ПДВ у износу од 20%.

 

Услови плаћања су 30% авансно, а остатак дуга на 7 месечних рата, са каматом од 8% на годишњем нивоу. Уколико будући потрошач жели да изврши уплату у целости, односно у целини авансно, тада цена кућног гасног прикључка са ПДВ-ом износи 89.122,80 динара.

ДП "Нови Сад - Гас"

Обавештење за нове кориснике (типски - домаћинства)

03. Apr 2018.

Обавештавамо цењене потрошаче да ће благајне Предузећа у дане празника радити по следећем распореду:

-   петак, 06.04.2018. од 7,00 до 13,00 часова;
-   субота, 07.04.2018. од 7.00 до 13.00 часова;
-   понедељак, 09.04.2018. од 7.00 до 13.00 часова.

Својим потрошачима желимо срећне ускршње празнике!

ДП “Нови Сад -  Гас”

Достава поруџбенице природног гаса

07. Jan 2018.

 

У циљу благовремене израде Плана физичког обима дистрибуције приликом уговарања набавке природног гаса са испоручиоцем ЈП “Србијагас“, неопходно је доставити динамику потребе за природним гасом за период од јануара 2018. до децембра 2018. године.

Достављена месечна динамика потреба за природним гасом биће коришћена код уговарања са ЈП “Србијагас“ за 2017. годину, како би се обезбедиле довољне количине гаса за потребе свих потрошача који су прикључени на дистрибутивну гасну мрежу.

Молимо наше купце да са пуном одговорношћу попуне ПОРУЏБЕНИЦУ ЗА ПРИРОДНИ ГАС и доставе је на адресу ДП “Нови Сад-Гас“, Теодора Мандића 21, 21000 Нови Сад или на е-маил: biljana.nenadic@novisadgas.rs

Поруџбеницу можете преузети и са сајта  www.novisadgas.rs

У случају да испоручилац ЈП “Србијагас“ буде захтевао плаћање пенала за поручене, а непреузете количине гаса, ДП “Нови СађГас“ ће под истим условима извршити обрачун својим купцима. Пријава се попуњава по принципу: једно мерно место - једна пријава.

Рок за доставу поруџбенице је 25.01.2018.године. Поштовање датог рока је у интересу уредног снабдевања природним гасом у наведеном периоду.

За све информације у вези са пријавом потрошње обратите се на телефоне:021/6413-135 и 021/6413-900 лок. 142 Ђуро Ћулибрк.

Прилог (ПДФ): Поруџбеница за природни гас

С поштовањем!

ДП “Нови Сад -  Гас“

Обавештње о радном времену за новогодишње празнике

29. Dec 2017.

 

Обавештавамо цењене потрошаче да ће благајне Предузећа у дане новогодишњих празника радити по следећем распореду: 

-субота, 30.12.2017. од 7.00 до 13.00 часова
-понедељак, 01.01.2018. нерадни дан
-уторак, 02.01.2018. нерадни дан. 

Свим нашим потрошачима желимо срећну и успешну 2018. годину и срећне божићне празнике! 

Колектив ДП “Нови Сад - Гас” 

Обавештење

26. Oct 2017.

Обавештавају се потрошачи природног гаса у насељима: Сремски Карловци, Буковац, Петроварадин, Поповица, Сремска Каменица, Чардаку, Главица, Парагово, Татарско брдо, Лединци, Боцке, Липарије, Беочин, Беочин село, Раковац, Думбово, Сусек, Луг, Черевић, Баноштор, Нештин, Грабово, Свилош и Визић да ће дана 31.10.2017.године бити привремено обустављена испорука природног гаса у периоду од 7.00 до 21.00 час. До обуставе у испоруци природног гаса доћи ће због радова на гасоводу које изводи ЈП “Србијагас”.

ДП "Нови Сад - Гас"

Обавештење

12. Oct 2017.

Обавештавамо цењене потрошаче природног гаса са територије МЗ Сремска Каменица и Поповица да ће дана 16.10.2017. године бити обустављена испорука природног гаса у периоду од 8.00 до 15.00 часова. До обуставе у испоруци природног гаса доћи ће због радова на прикљчењу нових потрошача и провере дистрибутивне гасне мреже пред предстојећу грејну сезону.

ДП "Нови Сад - Гас"