• "НОВИ САД - ГАС" ИСТОРИЈА

  Од малог предузећа у Сремској Каменици са свега пет запослених 1976. године, за нешто више од три деценије, настало је угледно друштвено предузеће "Нови Сад - Гас" са 99 заопслених и њиме руководи мр Милан Ђукић. Данас је то фирма за дистрибуцију природног гаса, изградњу гасовода, мерно-регулационих станица и дистрибутивних гасних мрежа. Осим тога, предузеће успешно изводи унутрашње гасне инсталације, пројектује гасоводне системе и продаје гасну опрему и гасна трошила.

 • МИСИЈА И ВИЗИЈА

  О живо присутној визији директора и његових сарадника сликовито говори постављање најмодерније лабораторије за контролу мерача на Балкану, као и набавка најсавременијег возило-испитивача из Италије, које иде гасоводном трасом и дневно може да очита и прегледа и до 30 км подземне гасоводне мреже.

  Међу нашим најзначајнијим инвестицијама је изградња Станице за гас у ЈГСП-у "Нови Сад", вредна 700.000 евра, коју финансира Градска управа, јер овај град то треба и заслужује - подвлачи, који домаћинским односом према фирми и личним примером мотивише и остале запослене. “Стално им понављам да је ДП "Гас" њихова кућа број један и колико будемо радили у кући број један, толико ћемо моћи да трошимо у кући број два с породицом” - поручује први човек ове просперитетне фирме, која у стопу прати, а често и иницира убрзани развој Града Новог Сада и преображај војвођанске престонице и целе регије.

  О успеху овог "гасног крвотока" читавог региона сведочи више од 30 признања, диплома и других награда којима је предузећу "Нови Сад - Гас" одато признање за свакодневни рад на терену, свеукупно стваралаштво и помоћ многим културним, спортским и друштвеним установама; за значајан удео у подизању квалитета живота у Граду, Покрајини и Републици.

 • ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

  Мр Милан Ђукић - Генерални Директор

  Mр Милан Ђукић је рођен у Новом Саду 1974. године. По струци је магистар правних наука. Основне студије је завршио на Универзитету у Новом Саду на Правном факултету, а 2005. године завршио је специјалистичке студије „Право енергетике” на Правном факултету у Београду. 2011. године је положио правосудни испит, а 2014. године магистрирао са тезом „Уговор о продаји природног гаса”. 2000. године запошљава се у “Нафтној индустрији Србије, НИС-гас”, одакле 2005. прелази у ЈП „Србијагас” где и данас ради. Првобитно обавља функцију директора сектора правних и кадровских послова, а од јануара 2015. је на месту извршног директора Функције за правне, кадровске и опште послове. Члан је Радне групе за Реструктурирање ЈП „Србијагас“. У свом досадашњем радном искуству био је ангажован као члан комисије на међународном тендеру за избор извођача радова целокупног пројекта „South Stream” у Србији, затим као члан Радне групе за реализацију пројекта „South Stream Serbia”. Руководилац пројекта решавања имовинско правних односа на траси магистралог гасовода „Бугарска граница-Граница Мађарске“, као и гасовода: магистрални гасовод „Александровац-Копаоник-Рашка-Нови Пазар-Тутин“, магистарални гасовод „Београд-Ваљево-Лозница“, магистрални гасовод „Врање-Бујановац-Прешево-Граница Сев. Македонија“.

  У професионалној каријери био је председник Управног одбора „Гас-Промет Пале“, председник Надзорног одбора „Агрожив а. д.” из Житишта, председник Надзорног одбора „Институт за кардиоваскуларне болести Војводине” Сремска Каменица, као и члан УО „Српске фабрике стакла” и „МСК Кикинда“. Тренутно је председник НО „Специјална лука Панчево”.

  Крајем 2019. године преузима функцију ВД генералног директора „Нови Сад-Гас“.

  Од 2007. до 2022. године био је председник Рукометног клуба „Војводина” који је у том периоду остварио низ запажених резултата у Србији, регионалној СЕХА ГАЗПРОМ лиги, и европским ЕХФ такмичењима, укључујући и 19 домаћих трофеја, као и 9 везаних титула државног првака Србије. Са РК „Војводина” добио је Новембарску повељу Града Новог Сада и признање „Hello Awards 2014”, као и престижну „Спартакову награду” за 2015. годину.

  Добитик је Хиландарске повеље 2016. године.

  Говори енглески језик.

  Ожењен je и има двоје деце.

 • НАДЗОРНИ ОДБОР

  Блаженка Мандић - Председница Надзорног одбора

  Блаженка Мандић је дипломирани економиста. Рођена је 1962. године у Карловцу (Хрватска). Диплому Економског факултета у Осијеку стекла је 1985. године. Поседује сертификат овлашћеног рачуновође. Од 1985. до 1994. године радила је на пословима шефа рачуноводства. Од 1994. до 2013. године запослена као финансијски директор компаније „Стyлос“ Нови Сад. 2013. године именована је за заменика генералног директора ЈП „Србијагас“. На тој функцији се и тренутно налази. Поседује дугогодишње професионално искуство у области економских послова и управЉања у привреди.

  Удата је и има једно дете.

  Милан Здравковић - Члан Надзорног одбора

  Милан Здравковић је дипломирани машински инжењер. Рођен је 1964. године у Београду. Након завршене Математичке гимназије, диплому Машинског факултета Универзитета у Београду, ваздухопловни одсек, стекао је 1991. године. Професионално искуство започео је током израде дипломског рада у Техничкој оперативи Југословенског аеротранспорта закЉучно са почетком 1992. године када заснива радни однос у ЛОЛА Институту, у то време званичном ИБМ центру компетенције високих технологија за Југоисточну Европу. У периоду 1992 – 1998 године ангажован је као стручни сарадник на ЦИМ системима (компјутером интегрисана производња) у оквиру чега је руководио бројним пројектима примене сложених софтверских система пројектовања индустријских електромашинских система. У периоду 1998 – 2002 године у ЛОЛА Институту налази се на позицији директора маркетинга и руководиоца пројеката. У предузећу НИС-Енергогас, правном претходнику Јавног предузећа „Србијагас“, ради од 2002. године на месту Руководиоца Радне јединице Развој, да би оснивањем ЈП „Србијагас“ 2005. године именован на место директора Сектора Развој ОД Београд. Том приликом обавЉа послове припреме, израде планова и програма гасификације територијие Србије. У периоду од 2014-2017. био је на месту помоћника генералног директора за економику, а од 2017. године је извршни директор Функције Оператора дистрибутивног система.

  Члан је Међународне гасне уније (ИГУ) – програмске радне групе А – Одрживи развој, где је током свог вишегодишњег ангажовања добитник два признања. Почасни је придружени члан грчког Института за енергију југоисточне Европе (ИЕНЕ). Руководилац је ДВГW радне групе РГ6 – Пројекат хармонизације законске и техничке регулативе у гасном сектору југоисточне Европе. Члан је више радних група у оквиру сарадње са Секретаријатом Енергетске заједнице као и институцијама Европске комисије.

  Говори енглески и служи се немачким језиком.

  Ожењен је и има двоје деце.

  Дргана Проле - Члан Надзорног одбора

  Драгана Проле рођена је 1982. године у Новом Саду. По струци је мастер педагог. Мастер академске студије другог степена завршила на Филозофском факултету , 2012. године у Новом Саду, са просечном оценом 9,43. Поседује дозволу за посредовање у решавању спорова издату од стране Министарства правде и 2020. године, по решењу државног секретара, уписана у регистар посредника. Професионалну каријеру започела је 2001. године у ПУ “Радосно детињство“, у Новом Саду. Од 2020. године обавља послове руководиоца педагошке јединице у истој установи. Кроз неформално образовање завршила програм Трансакционе анализе, ТА 101, код предавача ЦТА И ЦТИ Драгане Боке, Нови Сад, 2008-2011. Едукатор је и из области родне равноправности, Гендеркноwледгехуб, 2019. године, код едукатора Б. Малетин. Завршила програм обуке рецезената, Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, Београд, 2019. године.

  Говори енглески језик.

  Мајка једног детета.

  Бранко Божанић - Члан Надзорног одбора

  Рођен 15.05.1973. у Београду. Завршио Правни факултет Универзитета у Београду 2000. Правосудни испит завршио 2002. године.

 • ЛИЦЕНЦЕ И СЕРТИФИКАТИ

  За "Нови Сад - Гас" од изузетне важности је лиценца за обављање делатности добијена од Агенције за енергетику Републике Србије. Биографија предузећа обогаћена је и сертификатом за квалитет ИСО-9001, што је од највећег значаја за кориснике наших услуга Истичући да "Нови Сад - Гас" успешно реализује годишње, али и дугорочне планове развоја, директор подсећа на године блокаде 1994. и 1995, на време рестрикције свих енергената и несташицу нафте, када су гасификовали више од 30 школа, предшколских установа и домова здравља. Први човек "Нови Сад - Гаса" напомиње да је година 2007/2008. обележена гасификацијом општине Мали Иђош, а у току је гасификација насеља Нештин и Визић, која административно припадају Општини Бачка Паланка. Уз помоћ страног инвеститора гради се примарна и секундарна мрежа гасовода за цело подручје ове бачке општине, вредна око десет милиона евра.

  Лиценца за обављање енергетске делатности. Дистрибуција природног гаса.