Obaveštenje

30. Nov 2023.

Poštovani potrošači,

Obaveštavamo Vas da će zbog radova na distributivnoj gasovodnoj mreži u Novom Sadu, doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa u petak, 01.12.2023. godine.

Bez gasa će ostati MI ŠP Podbara.

Završetak radova očekuje se u najkraćem mogućem roku, nakon čega će JP ''Srbijagas'' otpočeti sa redovnom isporukom prirodnog gasa.

Novi Sad Gas d.o.o.

Obaveštenje

29. Nov 2023.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da u sredu, 06.12.2023.g. zbog planiranih radova na gasovodu RG-04-11, RČ Nemanovci-GRČ Futog, planiramo privremeni prekid isporuke pr. gasa na: GMRS Rumenka, GMRS Futog, GMRS Planta i GMRS Milan Vidak-Futog u trajanju od 06.00h do 22.00h. Radovi obuhvataju povezivanje dela etažirane trase gasovoda ispod brze pruge Novi Sad-Subotica kod Novog Sada.

Novi Sad Gas d.o.o.

OBAVEŠTENJE

29. Nov 2023.

Na osnovu 19. stav 1 tačka 2 Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Privrednog društva NOVI SAD-GAS d.o.o. za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje, Novi Sad, koja je objavlјena u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 48/2020 u cilјu efikasnijeg komunikacije sa građanima i vršenja usluga od opšteg interesa, v.d. Direktor Društva, kao zakonski zastupnik Društva, donosi sledeću

ODLUKU

Određuje se sreda u periodu od 10 do 12 časova za dan otvorenih vrata za sve građane i potrošače kako bi u neposrednoj komunikaciji i obraćanju isti mogli da iznesu svoje komentare primedbe ili evuentualne pohvale, a sve sa cilјem unapređena usluga koje Novi Sad Gas pruža u obavlјanju delatnosti od opšteg intresa. Komunikaciju sa građanima u navedenom terminu vrši će rudkovodici sektora odnosno službi. U slučaju sprečenosti rukovodilac sektora ili službe uz saglasnost diretktora društva može ovlasiti drugo lice da ga menja. Kratku informaciju vezano za sprovođene ove odluke objaviti u sredstvima javnog informisanja. Prisustvo se može zakazati na broj telefona 021/6411-900; 021/6413-900 , a građanima će se omogućiti prisustvo i bez zakazivanja ali prednost će imati građani koji svoj termin zakažu. Tabela popunjenih termina ažuriraće se na dnevnom nivou do 10 časova i biće dostupna za pregled na sajtu Društva. Odluka stupa na snagu odmah.

Obrazloženje

Iz razloga efikasnosti u poslovanju, sa cilјem pružanja usluga od važnosti i obavlјanja delatnosti od opšteg interesa, radi rešavanja primedbi postojećih i novih korisnika usluga Društva, a sve polazeći od potreba korisnika za uspostavlјanjem efikasnije komunikacije doneta je odluka kao u izreci.

VD Direktor Mr Milan Đukić

Obaveštenje

04. Nov 2023.

Poštovani korisnici, usled havarije nastale tokom predviđenih radova na vodovodnoj mreži, došlo je i do značajnog oštećenja gasne infrastrukture. Radovi na sanaciji će početi u nedelju, 05.11.2023, dok se normalizacija isporuke gasa za stanovnike Tatarskog brda, Čardaka i Paragova očekuje u ponedeljak 06.11.2023.

Novi Sad Gas d.o.o.

Obaveštenje

16. Oct 2023.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da će u četvrtak dana 19.10.2022. godine, zbog redovnog godišnjeg priklјučenja novih potrošača doći do prekida isporuke gasa u periodu od 07h do 17h časova na teritoriji Sremske Kamenice.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

09. Oct 2023.

Obaveštenje za potrošače prirodnog gasa:

U sredu 11.10.2023. vršiće se radovi na GMRS "GLOŽAN", gde će se vršiti zamena postojećeg uređaja za odorizaciju sa novim a što za cilј ima povećanje bezbednosti i sigurnosti u isporuci prirodnog gasa. Radovi će se izvoditi u terminu od 09 do 12 časova i tom terminu je moguć poremećaj u distribuciji gasa u sledećim naselјenim mestima: Gložan, Maglić, Bački Petrovac i Kulpin.

U četvrtak 12.10.2023. vršiće se radovi na GMRS "FUTOG", gde će se vršiti isto zamena postojećeg uređaja za odorizaciju sa novim sa istim cilјem. Radovi će se izvoditi u terminu od 09 do 12 časova i tom terminu je moguć poremećaj u distribuciji gasa u sledećim naselјenim mestima: Futog, Begeč i Veternik.