Obaveštenje

20. Feb 2023.

Obaveštavamo Vas da Novi Sad Gas ima novi broj za HITNE INTERVENCIJE.

Broj za hitne intervencije je: 066/333-090

Pored toga građani-potrošači mogu od sada da prijave stanje potrošnje i na telefon: 066/333-010 , slanjem fotografije merača i adrese potrošača preko „Viber“ aplikacije.

S poštovanjem,

V.D. direktora, Mr.Milan Đukić

Saopštenje za korisnike

11. Apr 2024.

Prirodni gas isklјučen je u utorak u toku noći po nalogu tužilaštva u delovima grada Veternik, Veternička rampa , deo Telepa, deo Futoga iz razloga problema sa mirisom iz kanalizacije koji se osećao u tom delu grada.

DANAS u 08:00 prirodni gas će biti pušten uz odobrenje nadležnog tužilaštva i uz konstantnu kontrolu , nadzor i merenje u narednih 24 sata.

JAVNI OGLAS

04. Apr 2024.

Poštovani potrošači,

obaveštavano Vas da u skladu sa odlukom 01-3507 od 30.11.2023. godine, Objavlјujemo Javni oglas o sprovođenju postupka prodaje sekundarnih sirovina.

Dokumenti su u prilogu:

Јавни оглас за продају секундарних сировина прикупљањем понуда
Одлука о расходовању мерача

S poštovanjem, VD Direktor mr Milan Đukić

Obaveštenje

13. Feb 2024.

Poštovani,

Obaveštavamo potrošače gasa (naselјenog mesta Čenej) da će večeras (13.02.2024.) doći do zatvaranja PPŠ u KISAČU kako bi se u toku noći potrošio gas iz DGM i dovodnog gasovoda za naselјeno mesto Čenej.

Radovi će se izvoditi kod pruge u Kisaču, na saniranju oštećenog dela gasovoda. Gasovod je oštećen prilikom izgradnje brze pruge Beograd – Subotica.

Normalizacija snabdevanja se očekuje u toku sutrašnjeg dana (14.02.2024.) do 15 časova. Radove na sanaciji gasovoda izvodi AMKOR, podizvođač radova Železnica Srbije.

Novi Sad-Gas d.o.o

SAOPŠTENјE ZA JAVNOST

25. Jan 2024.

Poštovani potrošači i korisnici usluga „Novi Sad-Gas“-a d.o.o. ,

želimo da Vam skrenemo pažnju na pozive koji se upućuju građanima i potrošačima „Novi Sad-Gas“-a, na teritorijama Opština Bačka Palanke i Novog Sada, a u vezi nuđenja usluge servisiranja gasnih kotlova i opreme, da preduzeće „Novi Sad-Gas“d.o.o. nema nikakve veze sa pomenutom akcijom kao i da sumnjamo u verodostojnost nuđene usluge usred grejne sezone.

Pozivi se upućuju od strane preduzeća iz Beograda, koje nije ovlašćeni serviser bilo kog od renomiranih prozvođača gasnih kotlova, niti ima bilo kakve veze sa preduzećem „ Novi Sad-Gas“ d.o.o.

Upozoravamo potrošače da budu krajnje oprezni kome poveravaju svoju unutrašnju gasnu instalaciju (UGI) i gasni kotao na servisiranje i da to čine isklјučivo sa ovlašćenjim servisima za svoje gasne kotlove koje poseduju.

S poštovanjem,

VD Direktor mr Milan Đukić

Obaveštenje

30. Nov 2023.

Poštovani potrošači,

Obaveštavamo Vas da će zbog radova na distributivnoj gasovodnoj mreži u Novom Sadu, doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa u petak, 01.12.2023. godine.

Bez gasa će ostati MI ŠP Podbara.

Završetak radova očekuje se u najkraćem mogućem roku, nakon čega će JP ''Srbijagas'' otpočeti sa redovnom isporukom prirodnog gasa.

Novi Sad Gas d.o.o.

Obaveštenje

29. Nov 2023.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da u sredu, 06.12.2023.g. zbog planiranih radova na gasovodu RG-04-11, RČ Nemanovci-GRČ Futog, planiramo privremeni prekid isporuke pr. gasa na: GMRS Rumenka, GMRS Futog, GMRS Planta i GMRS Milan Vidak-Futog u trajanju od 06.00h do 22.00h. Radovi obuhvataju povezivanje dela etažirane trase gasovoda ispod brze pruge Novi Sad-Subotica kod Novog Sada.

Novi Sad Gas d.o.o.

OBAVEŠTENJE

29. Nov 2023.

Na osnovu 19. stav 1 tačka 2 Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Privrednog društva NOVI SAD-GAS d.o.o. za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje, Novi Sad, koja je objavlјena u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 48/2020 u cilјu efikasnijeg komunikacije sa građanima i vršenja usluga od opšteg interesa, v.d. Direktor Društva, kao zakonski zastupnik Društva, donosi sledeću

ODLUKU

Određuje se sreda u periodu od 10 do 12 časova za dan otvorenih vrata za sve građane i potrošače kako bi u neposrednoj komunikaciji i obraćanju isti mogli da iznesu svoje komentare primedbe ili evuentualne pohvale, a sve sa cilјem unapređena usluga koje Novi Sad Gas pruža u obavlјanju delatnosti od opšteg intresa. Komunikaciju sa građanima u navedenom terminu vrši će rudkovodici sektora odnosno službi. U slučaju sprečenosti rukovodilac sektora ili službe uz saglasnost diretktora društva može ovlasiti drugo lice da ga menja. Kratku informaciju vezano za sprovođene ove odluke objaviti u sredstvima javnog informisanja. Prisustvo se može zakazati na broj telefona 021/6411-900; 021/6413-900 , a građanima će se omogućiti prisustvo i bez zakazivanja ali prednost će imati građani koji svoj termin zakažu. Tabela popunjenih termina ažuriraće se na dnevnom nivou do 10 časova i biće dostupna za pregled na sajtu Društva. Odluka stupa na snagu odmah.

Obrazloženje

Iz razloga efikasnosti u poslovanju, sa cilјem pružanja usluga od važnosti i obavlјanja delatnosti od opšteg interesa, radi rešavanja primedbi postojećih i novih korisnika usluga Društva, a sve polazeći od potreba korisnika za uspostavlјanjem efikasnije komunikacije doneta je odluka kao u izreci.

VD Direktor Mr Milan Đukić

Obaveštenje

04. Nov 2023.

Poštovani korisnici, usled havarije nastale tokom predviđenih radova na vodovodnoj mreži, došlo je i do značajnog oštećenja gasne infrastrukture. Radovi na sanaciji će početi u nedelju, 05.11.2023, dok se normalizacija isporuke gasa za stanovnike Tatarskog brda, Čardaka i Paragova očekuje u ponedeljak 06.11.2023.

Novi Sad Gas d.o.o.

Obaveštenje

16. Oct 2023.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da će u četvrtak dana 19.10.2022. godine, zbog redovnog godišnjeg priklјučenja novih potrošača doći do prekida isporuke gasa u periodu od 07h do 17h časova na teritoriji Sremske Kamenice.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

09. Oct 2023.

Obaveštenje za potrošače prirodnog gasa:

U sredu 11.10.2023. vršiće se radovi na GMRS "GLOŽAN", gde će se vršiti zamena postojećeg uređaja za odorizaciju sa novim a što za cilј ima povećanje bezbednosti i sigurnosti u isporuci prirodnog gasa. Radovi će se izvoditi u terminu od 09 do 12 časova i tom terminu je moguć poremećaj u distribuciji gasa u sledećim naselјenim mestima: Gložan, Maglić, Bački Petrovac i Kulpin.

U četvrtak 12.10.2023. vršiće se radovi na GMRS "FUTOG", gde će se vršiti isto zamena postojećeg uređaja za odorizaciju sa novim sa istim cilјem. Radovi će se izvoditi u terminu od 09 do 12 časova i tom terminu je moguć poremećaj u distribuciji gasa u sledećim naselјenim mestima: Futog, Begeč i Veternik.

Obaveštenje

26. Sep 2023.

Poštovani potrošači,

zbog nastalog oštećenja dovodnog čeličnog gasovoda za naseLjeno mesto Čenej izvrišiće se obustava isporuke prirodnog gasa u sredu 27.09.2023. u 19 časova.

Radovi na sanaciji oštećenja gasovoda će se izvršiti u četvrtak 28.09.2023. a normalizacija isporuke prirodnog gasa na Čeneju se očekuje do 13 časova istog dana (četvrtak 28.09.2023.).

Hvala na razumevanju.

Novi Sad Gas d.o.o.

Obeveštenje

25. Sep 2023.

„Novi Sad - Gas" doo, Novi Sad, dostavio je 15.09.2023. godine Agenciji za energetiku Republike Srbije zahtev za davanje saglasnosti na odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (dopis zaveden pod brojem 01-2751 od 15.09.2023. godine).

U zahtevu su utvrđene sledeće cene prirodnog gasa za krajnje kupce iskazane prema utvrđenoj Metodologiji za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS" br. 75/2014,105/2016,108/2016 ispravka, 29/2017, 78/2022 i 57/2023) i to:

Usled promene planirane nabavne cene prirodnog gasa za javno snabdevanje po kojoj JP „Srbijagas", Novi Sad snabdeva javne snabdevače prirodnim gasom kao snabdevač određen Rešenjem Vlade, ispunjen je uslov za izmenu cene prirodnog gasa za javno snabdevanje u skpadu sa Metodologijom, a koja će se primenjivati od 01.11.2023.

                                                                                                                               VD Direktor Mr Milan Đukić

Obaveštenje

18. Sep 2023.

Poštovani potrošači,

Došlo je do havarije na gasnoj mreži u Petrovaradinu. Očekuje se prekid snabdevanja u periodu od 12:00 do 16:00 časova, nakon čega se očekuje kompletna normalizacija isporuke.

Novi Sad Gas d.o.o.

UPUTSTVO ZA PRIKLjUČENјE NELEGALNO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

15. Sep 2023.

POŠTOVANI POTROŠAČI,

U NASTAVKU VAM DONOSIMO UPUTSTVO ZA PRIKLjUČENјE NELEGALNO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU.

УПУТСТВО ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

KAO I LINK KA SAJTU MINISTARSTVA ENERGETIKE I RUDARSTVA : https://mgsi.gov.rs/sites/default/files/uputstvo_0.pdf

NOVI SAD GAS D.O.O.

Obaveštenje

12. Jun 2023.

Poštovani potrošači,

Dana 13.06.2023. u 22 časova izvršiće se obustava isporuke prirodnog gasa u naselјu:

-Sremska Kamenica i
-Popovica.

Planirana obustava isporuke će trajati do 14.06.2023. do 14 časova kada se planira puštanje gasa u distributivnu mrežu i uspostavlјanje redovnog režima isporuke prirodnog gasa.

(Razlog prekida isporuke je dogradnja distributivne gasne mreže na tom području)

Novi Sad Gas

Obaveštenje

22. May 2023.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da će se u utorak dana 23.05.2023. god. izvoditi radovi na sanaciji havarije na čeličnom delu gasovoda u Sremskim Karlovcima.

Očekivani završetak radova do 16h.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

05. May 2023.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da će u četvrtak dana 11.05.2023. godine biti privremeni prekid isporuke prirodnog gasa u naselјu Čenej, zbog izgradnje brze pruge, od strane Infrastrukture železnice Srbije.

Istog dana se očekuje ponovno priklјučenje i normalizacija pritiska do 16.00h, nakon povezivanja i ispitivanja čeličnog gasovoda.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

29. Mar 2023.

„Нови Сад - Гас" доо, Нови Сад, доставио је 17.03.2023. године Агенцији за енергетику Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање (допис заведен под бројем 01-640 од 17.03.2023. године).

У захтеву су утврђене следеће цене природног гаса за крајње купце исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС" бр. 75/14,105/16,108/16 исправка, 29/17 и 78/22) и то:

Табела 29.03.2023

Услед промене планиране набавне цене природног гаса за јавно снабдевање по којој ЈП „Србијагас", Нови Сад снабдева јавне снабдеваче природним гасом као снабдевач одређен Решењем Владе, испуњен је услов за измену цене природног гаса за јавно снабдевање у скпаду са Методологијом, а која ће се примењивати од 01.05.2023.

ВД Директор, Мр Милан Ђукић

Obaveštenje

27. Mar 2023.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da je došlo do oštećenja gasovoda srednjeg pritiska na gradskoj mreži nizgasno od GMRS Novi Sad (NS-34-1) koji je u vlasništvu JP SRBIJAGAS-a

Zbog neophodnih radova na sanaciji oštećenja doći će do kratkotrajnog poremećaja isporuke prirodnog gasa u utorak 28.03.2023. godine, u periodu od 11:00 do 18:00 časova.

U navedenom periodu doći će do prekida isporuke prirodnog gasa na :

1.MRS ŠP Bistrica
2.MRS ŠP Salajka
3.MRS ŠP Detelinara
4.MRS ŠP Industrijska zona NS Zapad
5.MRS ŠP Sajlovo NS
6.MRS ŠP Telep

Nakon saniranja oštećenja JP Srbijagas će otpočeti sa normalnom isporukom prirodnog gasa kao i Novi Sad Gas kao nizvodni distributer gasa.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

14. Mar 2023.

Poštovani,

na osnovu Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova priklјučenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa za Privredno društvo „Novi Sad-Gas“ za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje d.o.o. Novi Sad, izdata od strane Agencije za energetiku, broj 462/2022-D-02/4 od 22.09.2022. godine, "Novi Sad-Gas" DOO izdaje:

O B A V E Š T E Nј E

o početku primene vrednosti za izgradnju tipskog priklјučka na distributivni gasni sistem, od 15.04.2023. godine.

Tabela 14.03.2023

O B R A Z L O Ž E Nј E

U uslovima svetske krize u naftnoj i gasnoj industriji koja je počela u 2022. godini, kao i u jeku grejne sezone donošenja Odluke o primeni nove vrdnosti za izgradnju tipskog gasnog priklјučka na distributivni gasni sistem, "Novi Sad-Gas" DOO, je odložio primenu iste.

Primeni Odluke o visini troškova priklјučenja tipskih priklјučaka na sistem za distribuciju prirodng gasa, zavedeno u „Novi Sad-Gas“ DOO pod brojem 01-1497 od 09.09.2022. godine i uvođenim propratnih procedura i akata, doneće novi kvalitet u poslovanju i relizaciji zacrtanih cilјeva u brzini realizacije zahteva, pouzdanosti, sigurnosti i bezbednosti svih procesa u realizaciji gasnih priklјučaka i puštanja u rad unutrašnjih gasnih instalacija.

Vaša sigurnost je naš prioritet i obaveza !!!

"Novi Sad-Gas" DOO

Novi Sad, Teodora Mandića br. 21

Kontakt: 021/ 6413-900 ; 6411-900

Obaveštenje

20. Feb 2023.

Obaveštavamo Vas da Novi Sad Gas ima novi broj za HITNE INTERVENCIJE.

Broj za hitne intervencije je: 066/333-090

Pored toga građani-potrošači mogu od sada da prijave stanje potrošnje i na telefon: 066/333-010 , slanjem fotografije merača i adrese potrošača preko „Viber“ aplikacije.

S poštovanjem,

V.D. direktora, Mr.Milan Đukić

Obaveštenje

09. Dec 2022.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da u sredu 14.12.2022.godine, planiramo na GMRS "Rumenka" ugradnju apsorpcionog odozitora OAP-04A, sa regulacionom klapnom i zaštitnom kućicom. Za navedene radove nephodno je obustaviti gas u distributivnoj mreži od 09h do 14h.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

30. Nov 2022.

„Novi Sad - Gas" doo, Novi Sad, dostavio je 25.11.2022. godine Agenciji za energetiku Republike Srbije zahtev za davanje saglasnosti na odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (dopis zaveden u Agenciji pod brojem 833/2022-D-02 od 25.11.2022. godine).

U zahtevu su utvrđene sledeće cene prirodnog gasa za krajnje kupce iskazane prema utvrđenoj Metodologiji za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS" br. 75/14,105/16,108/16 ispravka, 29/17 i 78/22) i to:

Tabela 30.11.2022

Usled promene planirane nabavne cene prirodnog gasa za javno snabdevanje po kojoj JP „Srbijagas", Novi Sad snabdeva javne snabdevače prirodnim gasom kao snabdevač određen Rešenjem Vlade, ispunjen je uslov za izmenu cene prirodnog gasa za javno snabdevanje u skpadu sa Metodologijom, a koja će se primenjivati od 01.01.2023.

VD Direktor Mr Milan Đukić

Obaveštenje

16. Nov 2022.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da će se u sredu/četrvrtak dana 16.11. i 17.11.2022. god. izvoditi radovi na sanaciji havarije na čeličnom delu gasooda u Sremskoj Kamenici.

Isklјučenje će biti u sredu 16.11.2022.god. od 21h a radovi će se završiti u četvrtak 17.11.2022. god. do 11h.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

19. Oct 2022.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da će u utorak dana 25.10.2022.god. na GMRS ''BEOČIN'', izvodiće se radovi na zameni uređaja za odorizaciju prirodnog gasa (prilagođavanje na prelazak na novi tip odoranta - THT).

Radovi će se izvoditi u periodu od 09:00h – 13:00h.

Prekid u isporuci gasa će biti u sledećim naselјenim mestima:

Beočin, Beočin Selo, Andrevlјe, Susek, Lug , Čerević (Kruševlјe, Brazilija, Šakotinac), Neštin, Banoštor, Grabovo, Sviloš, Rakovac, Dumbovo i Vizić.

Novi Sad Gas

Javni poziv

12. Oct 2022.

NOVI SAD – GAS“ DOO za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje

21000 Novi Sad, Teodora Mandića br.21

Matični broj: 08101132 PIB: 100235843

Oglašava javni poziv za

PRODAJU PUTNIČKIH I TERETNIH VOZILA

1.PD „NOVI SAD – GAS“, poziva sve zainteresovane ponuđače, da u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora broj 02-1142 od 29.06.2022. godine, podnesu svoje ponude pod uslovima iz ovog javnog poziva za prodaju sledećih 10 vozila:

                              Tabela 12.10.2022

2.Razgledanje vozila i uvid u prateću dokumentaciju može se izvršiti u poslovnom krugu Drušva „Novi Sad – Gas“ DOO, Teodora Mandića 21, Novi Sad za vozila pod rednim brojem od 1 – 10, u periodu od 13.10.2022. do 18.10.2022. godine u vremenu od 08:00 – 11:00 časova. Pozivamo sva zainteresovana pravna lica da dostave svoje ponude za kupovinu vozila, lično ili poštom, na pisarnicu Privrednog društva „Novi Sad – Gas“ DOO Novi Sad, Teodora Mandića 21, Novi Sad, zaklјučno sa 24.10.2022. godine do 10:00 časova. Ponude predati u zapečaćenim kovetrama sa naznakom „Ponuda za kupovinu putničkih i teretnih vozila – NE OTVARATI“. Javno otvaranje pristiglih ponuda Komisija će izvršiti dana 24.10.2022. godine sa početkom u 10:30 časova. Javnom otvaranju dostavlјenih ponuda mogu prisustvovati predstavnici zainteresovanih ponuđača samo uz dostavlјeno pismeno ovlašćenje.

3.Vozila se prodaju u viđenom stanju i biće pradata po najvišoj ponuđenoj ceni. Privredno društvo „Novi Sad – Gas“ DOO zadržava pravo da ne proda vozila ukoliko ponude budu niže od minimalno određene – procenjene cene, za sva vozila, koja iznosi 882.892,57 rsd., uvećana za pripadajuće poreze ( P.N.P.A.P/PDV ). Ukoliko bude ponuđeno više identičnih najviših ponuda Komisija će pozvati iste ponuđače da se neposrednom pogodbom utvrdi najpovolјnija ponuda. Ponuđači svojom ponudom obuhvataju isklјučivo otkup svih ponuđenih vozila. Troškovi utovara i transporta vozila padaju na teret kupca. Vozila se prodaju u viđenom stanju po principu „viđeno-kuplјeno“ i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i karakteristike vozila.

4.Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi izvod o registraciji privrednog subjekta kod Agencije za privredne registre.

5.Ponuđači će po najvišoj ponuđenoj ceni i usvojenoj ponudi biti pismeno obavešteni u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Sa izabranim ponuđačem biće zaklјučen Ugovor u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Preuzimanje vozila se vrši u roku od 3 dana od dana uplate celokupnog iznosa kupoprodajne cene.

6.Sva dodatna objašnjenja i informacije o oglasu, mogu se dobiti preko broja telefona:

+38163443744 Stevo Bulјić

Obaveštenje

11. Oct 2022.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da će u petak dana 14.10.2022. godine, zbog redovnog godišnjeg priklјučenja novih potrošača doći do prekida isporuke gasa u periodu od 07h do 17h časova na teritoriji Sremske Kamenice.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

10. Oct 2022.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da u četvrtak dana 13.10.2022.god. planira se izmeštanje MRS Detelinara na novu lokaciju Sajam, sve je definisano novim projektom i planom izmeštanja.

Prekid isporuke gasa će biti od 7:00h do 17:00h. (zona snabdevanja gasa sa MRS Detelinara)

NOVI SAD GAS

Obaveštenje

09. Sep 2022.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da će u utorak 13.09.2022. zbog radova koje izvodi JP „SRBIJAGAS“ doći do prekida isporuke gasa u periodu od 10:00 do 14:00 časova na:

MRS Petrovaradin 1

MRS Petrovaradin 2

Istog dana 13.09.2022. JP „SRBIJAGAS“ će se izvoditi radovi ali u periodu od 13:00 do 18:00 časova , kada će doći do prekida isporuke i na :

MRS Ledinci.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

25. Aug 2022.

Poštovani potrošači,

Obaveštavam Vas da će zbog radova na GMRS Dudara doći do prekida u isporuci gasa u Sremskim Karlovcima u sredu 31.08.2022. u periodu od 10.00 do 18.00 časova.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

25. Aug 2022.

Poštovani potrošači,

Obaveštavam Vas da će zbog radova na GMRS Bukovac doći do prekida u isporuci gasa u utorak 30.08.2022. u periodu od 10.00 do 18.00 časova.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

23. Aug 2022.

Cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa iskazane prema utvrđenoj metodologiji za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

("Službeni glasnik RS" br.105/16, 29/17 i 78/22)

Početak primene 01.10.2022. godine

Tabela 23.08.2022/2

Obaveštenje

23. Aug 2022.

Cene prirodnog gasa za krajnje kupce iskazane prema utvrđenoj Metodologiji za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje.

( „ Službeni glasnik RS“ br. 75/14, 105/16 i 108/16 ispravka 29/2017 i 78/22 )

Početak primene 01.10.2022. godine.

Tabela 23.08.2022/1

Obaveštenje

15. Aug 2022.

Poštovani,

obaveštavamo Vas da u ponedelјak, 29.08.2022. na GMRS Bačka Palanka planiramo izvođenje radova na ugradnji linija sa ultrazvučnim merilima.

Iz tog razloga ćemo na ovoj stanici izvršiti prekid isporuke prirodnog gasa u ponedelјak, 29.08.2022. u intervalu od 06:00h do 20:30h.

Radove izvodi Transportgas Srbija.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

01. Jul 2022.

Poštovani kupci,

Obaveštavamo vas da će, kao posledica povećanja nabavne cene prirodnog gasa iz uvoza, doći do povećanja cene prirodnog gasa za krajnje kupce koji imaju pravo na javno snabdevanje.

Pomenuto uvećanje od 9% će se iskazati u tarifnom stavu "energent" i primenjivaće se počev od 01.08.2022. godine.

Novi Sad Gas, VD Direktor Mr Milan Đukić

Obaveštenje

15. Jun 2022.

Obaveštavamo Vas da u nedelјu, 19.06.2022. na GMRS Bačka Topola planiramo izvođenje radova na ugradnji linija sa ultrazvučnim merilima.

Iz tog razloga ćemo na GMRS Bačka Topola i MRS Mali Iđoš izvršiti kratkotrajan prekid isporuke prirodnog gasa u nedelјu, 19.06.2022. u intervalu od 05.30h do 20.30h.

Radove izvodi Transportgas Srbija.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

10. Jun 2022.

Poštovani,

obaveštavamo Vas da odlažemo planirani privremeni prekid isporuke prirodnog gasa na GMRS Bačka Topola i MRS Mali Iđoš najavlјen za utorak 14.06.2022.god.

O narednom terminu privremenog prekida isporuke gasa ćemo Vas pravovremeno obavestiti.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

08. Jun 2022.

Poštovani,

obaveštavamo Vas da u utorak, 14.06.2022.god. na GMRS Bačka Topola planiramo izvođenje radova na ugradnji linija sa ultrazvučnim merilima.

Iz tog razloga ćemo na GMRS Bačka Topola i MRS Mali Iđoš izvršiti kratkotrajan prekid isporuke prirodnog gasa u utorak, 14.06.2022.god. u intervalu od 05.30h do 20.30h.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

03. Jun 2022.

U sredu, 08.06.2022.god. na GMRS TE-TO Novi Sad TRANSPORTGAS SRBIJA planira izvođenje radova na rekonstrukciji merne linije za ŠP Šangaj u Novom Sadu.

Iz tog razloga ćemo na GMRS TE-TO Novi Sad izvršiti kratkotrajan prekid isporuke prirodnog gasa za ŠP Šangaj u sredu, 08.06.2022. u intervalu od 08.30h do 20.00h.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

26. May 2022.

Poštovani potrošači,

Obaveštavamo Vas da u četvrtak, 02.06.2022.god. na GMRS Futog planiramo izvođenje radova na ugradnji linija sa ultrazvučnim merilima.

Iz tog razloga ćemo na GMRS Futog izvršiti kratkotrajan prekid isporuke prirodnog gasa u četvrtak, 02.06.2022.god u intervalu od 05.30h do 20.00h.

NOVI SAD GAS

Obaveštenje

19. May 2022.

Poštovani potrošači,

obustava isporuke gasa na GMRS Rumenka je planirana za četvrtak 26.05.2022. god. od 12:00h do 17:00h zbog radova koji izvodi Transportgas Srbija.

NOVI SAD GAS

Obaveštenje

22. Feb 2022.

Poštovani potrošači,

U toku građevinskih radova na izgradnji novog podvožnjaka u Kisačkoj ulici, nešto posle 11 časova, došlo je do oštećenja distributivnog gasovoda preduzeća NOVI SAD GAS doo.

Dežurne ekipe NOVI SAD GAS-a izašle su na teren, i sprečile dalјe isticanje gasa, i eventualnu štetu koja je mogla nastati usled toga .

Havarija je većeg obima, i u toku je sanacija oštećenog gasovoda, zbog čega će bez gasa ostati svi potrošači gasa sa MRS SALAJKA .

Novi Sad Gas će učiniti sve da se snabdevanje normalizuje do večernjih sati.

NOVI SAD GAS

Obaveštenje

24. Jan 2022.

Prilikom obrade računa za gas za decembar 2021. godine, usled tehničkog problema na bazi podataka, prilikom obračuna kamate za decembar mesec, u određenim slučajevima obračun nije uzeo u obzir sve uplate čime je iskazan veći iznos zatezne zakonske kamate na računima za gas.

Iz navedenog razloga, a na osnovu zapisnika radne grupe 01-123 od 17.01.2022.godine, donosim

                             ODLUKU

Naknadnim obračunom kamata svi navedeni iznose će se stornirati, a kupci na karticama zadužiti sa novim iznosom kamate.

U slučajevima da kupac uplati prethodno iskazani račun, razlika više uplaćenih sredstava, biće tretirana kao preplata i biće saldirana kao preplata na narednom računu.

Sastavni deo ove odluke je Zapisnik radne grupe

v.d. direktora

mr Milan Đukić

Obaveštenje

17. Sep 2018.

Obaveštavaju se potrošači na području Opštine Beočin i na sremskoj strani područja Opštine Bačka Palanka da će dana 20.9.2018. godine, zbog radova na priključenju novih potrošača koje izvodi JP "Srbijagas" isporuka prirodnog gasa biti privremeno obustavljena u periodu od 9:00 do 19:00 časova.

DP "Novi Sad - Gas"

Obaveštenje za nove korisnike (tipski - domaćinstva)

13. Aug 2018.

DP "Novi Sad - Gas" obaveštava sve građane zainteresovane za izgradnju gasnih priključaka da cena kućnog gasnog priključka iznosi 98.334,00 dinara. Ovom cenom je obuhvaćena:

-energetska saglasnost odnosno odobrenje za priključenje do 53kW;
-izgradnja kućnog gasnog priključka od uličnog voda do mesta predviđenog za KMRS;
-isporuka i montaža merno-regulacione stanice G-4T;
-kontrola i overa projekta unutrašnje gasne instalacije;
-tehnički prijem izvedene unutrašnje gasne instalacije;
-PDV u iznosu od 20%.

Uslovi plaćanja su 30% avansno, a ostatak duga na 7 mesečnih rata, sa kamatom od 8% na -godišnjem nivou. Ukoliko budući potrošač želi da izvrši uplatu u celosti, odnosno u celini avansno, tada cena kućnog gasnog --priključka sa PDV-om iznosi 89.122,80 dinara.

 DP "Novi Sad - Gas"

Obaveštenje o radnom vremenu blagajne u dane uskršnjih praznika

03. Apr 2018.

Obaveštavamo cenjene potrošače da će blagajne Preduzeća u dane praznika raditi po sledećem rasporedu:

-   petak, 06.04.2018. od 7,00 do 13,00 časova;
-   subota, 07.04.2018. od 7.00 do 13.00 časova;
-   ponedeljak, 09.04.2018. od 7.00 do 13.00 časova.

 Svojim potrošačima želimo srećne uskršnje praznike!

DP “Novi Sad -  Gas”

Dostava porudžbenice prirodnog gasa

07. Jan 2018.

U cilju blagovremene izrade Plana fizičkog obima distribucije prilikom ugovaranja nabavke prirodnog gasa sa isporučiocem JP “Srbijagas“, neophodno je dostaviti dinamiku potrebe za prirodnim gasom za period od januara 2018. do decembra 2018. godine.

Dostavljena mesečna dinamika potreba za prirodnim gasom biće korišćena kod ugovaranja sa JP “Srbijagas“ za 2017. godinu, kako bi se obezbedile dovoljne količine gasa za potrebe svih potrošača koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu.

Molimo naše kupce da sa punom odgovornošću popune PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS i dostave je na adresu DP “Novi Sad-Gas“, Teodora Mandića 21, 21000 Novi Sad ili na e-mail: biljana.nenadic@novisadgas.rs 

Porudžbenicu možete preuzeti i sa sajta www.novisadgas.rs

U slučaju da isporučilac JP “Srbijagas“ bude zahtevao plaćanje penala za poručene, a nepreuzete količine gasa, DP “Novi Sad-Gas“ će pod istim uslovima izvršiti obračun svojim kupcima. Prijava se popunjava po principu: jedno merno mesto - jedna prijava.

Rok za dostavu porudžbenice je 25.01.2018.godine. Poštovanje datog roka je u interesu urednog snabdevanja prirodnim gasom u navedenom periodu.

Za sve informacije u vezi sa prijavom potrošnje obratite se na telefone: 021/6413-135 i 021/6413-900 lok. 142 Đuro Ćulibrk.

Prilog (PDF): Porudžbenica za prirodni gas

S poštovanjem!

DP “Novi Sad-Gas“

Obaveštnje o radnom vremenu za novogodišnje praznike

29. Dec 2017.

 

Obaveštavamo cenjene potrošače da će blagajne Preduzeća u dane novogodišnjih praznika raditi po sledećem rasporedu: 

-subota, 30.12.2017. od 7.00 do 13.00 časova
-ponedeljak, 01.01.2018. neradni dan
-utorak, 02.01.2018. neradni dan. 

 

 Svim našim potrošačima želimo srećnu i uspešnu 2018. godinu i srećne božićne praznike! 

Kolektiv DP “Novi Sad - Gas” 

Obaveštenje

26. Oct 2017.

Obaveštavaju se potrošači prirodnog gasa u naseljima: Sremski Karlovci, Bukovac, Petrovaradin, Popovica, Sremska Kamenica, Čardaku, Glavica, Paragovo, Tatarsko brdo, Ledinci, Bocke, Liparije, Beočin, Beočin selo, Rakovac, Dumbovo, Susek, Lug, Čerević, Banoštor, Neštin, Grabovo, Sviloš i Vizić da će dana 31.10.2017.godine biti privremeno obustavljena isporuka prirodnog gasa u periodu od 7.00 do 21.00 čas. Do obustave u isporuci prirodnog gasa doći će zbog radova na gasovodu koje izvodi JP “Srbijagas”.

 

DP "Novi Sad - Gas"

Obaveštenje

12. Oct 2017.

Obaveštavamo cenjene potrošače prirodnog gasa sa teritorije MZ Sremska Kamenica i Popovica da će dana 16.10.2017. godine biti obustavljena isporuka prirodnog gasa u periodu od 8.00 do 15.00 časova. Do obustave u isporuci prirodnog gasa doći će zbog radova na prikljčenju novih potrošača i provere distributivne gasne mreže pred predstojeću grejnu sezonu.

DP "Novi Sad - Gas"

Obaveštenje

08. Sep 2017.

DP “Novi Sad – Gas” obaveštava sve građane zainteresovane za izgradnju gasnih priključaka da cena kućnog gasnog priključka iznosi 98.334,00 dinara. Ovom cenom je obuhvaćena:

energetska saglasnost odnosno odobrenje za priključenje do 53kW
- izgradnja kućnog gasnog priključka od uličnog voda do objekta u dužini do 20 dužnih metara
-isporuka i montaža merno-regulacione stanice G-4T
- kontrola i overa projekta unutrašnje gasne instalacije
- tehnički prijem izvedene unutrašnje gasne instalacije
- PDV u iznosu od 20%.

Uslovi plaćanja su 30% avansno, a ostatak duga na 10 mesečnih rata. Ukoliko budući potrošač želi da izvrši uplatu u celosti, odnosno u celini avansno, tada cena kućnog gasnog priključka sa PDV-om iznosi 78.667,20 dinara. Ovaj popust od 20% odnosi se na sve ugovarače koji ugovore o izgradnji priključka zaključe u periodu od 24.07.2017. do 01.10.2017. godine

DP “Novi Sad – Gas”