Obaveštenje

16. Oct 2023.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da će u četvrtak dana 19.10.2022. godine, zbog redovnog godišnjeg priklјučenja novih potrošača doći do prekida isporuke gasa u periodu od 07h do 17h časova na teritoriji Sremske Kamenice.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

09. Oct 2023.

Obaveštenje za potrošače prirodnog gasa:

U sredu 11.10.2023. vršiće se radovi na GMRS "GLOŽAN", gde će se vršiti zamena postojećeg uređaja za odorizaciju sa novim a što za cilј ima povećanje bezbednosti i sigurnosti u isporuci prirodnog gasa. Radovi će se izvoditi u terminu od 09 do 12 časova i tom terminu je moguć poremećaj u distribuciji gasa u sledećim naselјenim mestima: Gložan, Maglić, Bački Petrovac i Kulpin.

U četvrtak 12.10.2023. vršiće se radovi na GMRS "FUTOG", gde će se vršiti isto zamena postojećeg uređaja za odorizaciju sa novim sa istim cilјem. Radovi će se izvoditi u terminu od 09 do 12 časova i tom terminu je moguć poremećaj u distribuciji gasa u sledećim naselјenim mestima: Futog, Begeč i Veternik.

Obaveštenje

26. Sep 2023.

Poštovani potrošači,

zbog nastalog oštećenja dovodnog čeličnog gasovoda za naseLjeno mesto Čenej izvrišiće se obustava isporuke prirodnog gasa u sredu 27.09.2023. u 19 časova.

Radovi na sanaciji oštećenja gasovoda će se izvršiti u četvrtak 28.09.2023. a normalizacija isporuke prirodnog gasa na Čeneju se očekuje do 13 časova istog dana (četvrtak 28.09.2023.).

Hvala na razumevanju.

Novi Sad Gas d.o.o.

Obeveštenje

25. Sep 2023.

„Novi Sad - Gas" doo, Novi Sad, dostavio je 15.09.2023. godine Agenciji za energetiku Republike Srbije zahtev za davanje saglasnosti na odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (dopis zaveden pod brojem 01-2751 od 15.09.2023. godine).

U zahtevu su utvrđene sledeće cene prirodnog gasa za krajnje kupce iskazane prema utvrđenoj Metodologiji za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS" br. 75/2014,105/2016,108/2016 ispravka, 29/2017, 78/2022 i 57/2023) i to:

Usled promene planirane nabavne cene prirodnog gasa za javno snabdevanje po kojoj JP „Srbijagas", Novi Sad snabdeva javne snabdevače prirodnim gasom kao snabdevač određen Rešenjem Vlade, ispunjen je uslov za izmenu cene prirodnog gasa za javno snabdevanje u skpadu sa Metodologijom, a koja će se primenjivati od 01.11.2023.

                                                                                                                               VD Direktor Mr Milan Đukić

Obaveštenje

18. Sep 2023.

Poštovani potrošači,

Došlo je do havarije na gasnoj mreži u Petrovaradinu. Očekuje se prekid snabdevanja u periodu od 12:00 do 16:00 časova, nakon čega se očekuje kompletna normalizacija isporuke.

Novi Sad Gas d.o.o.

UPUTSTVO ZA PRIKLjUČENјE NELEGALNO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

15. Sep 2023.

POŠTOVANI POTROŠAČI,

U NASTAVKU VAM DONOSIMO UPUTSTVO ZA PRIKLjUČENјE NELEGALNO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU.

УПУТСТВО ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

KAO I LINK KA SAJTU MINISTARSTVA ENERGETIKE I RUDARSTVA : https://mgsi.gov.rs/sites/default/files/uputstvo_0.pdf

NOVI SAD GAS D.O.O.