Obaveštenje

12. Jun 2023.

Poštovani potrošači,

Dana 13.06.2023. u 22 časova izvršiće se obustava isporuke prirodnog gasa u naselјu:

-Sremska Kamenica i
-Popovica.

Planirana obustava isporuke će trajati do 14.06.2023. do 14 časova kada se planira puštanje gasa u distributivnu mrežu i uspostavlјanje redovnog režima isporuke prirodnog gasa.

(Razlog prekida isporuke je dogradnja distributivne gasne mreže na tom području)

Novi Sad Gas

Obaveštenje

22. May 2023.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da će se u utorak dana 23.05.2023. god. izvoditi radovi na sanaciji havarije na čeličnom delu gasovoda u Sremskim Karlovcima.

Očekivani završetak radova do 16h.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

05. May 2023.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da će u četvrtak dana 11.05.2023. godine biti privremeni prekid isporuke prirodnog gasa u naselјu Čenej, zbog izgradnje brze pruge, od strane Infrastrukture železnice Srbije.

Istog dana se očekuje ponovno priklјučenje i normalizacija pritiska do 16.00h, nakon povezivanja i ispitivanja čeličnog gasovoda.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

29. Mar 2023.

„Нови Сад - Гас" доо, Нови Сад, доставио је 17.03.2023. године Агенцији за енергетику Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање (допис заведен под бројем 01-640 од 17.03.2023. године).

У захтеву су утврђене следеће цене природног гаса за крајње купце исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС" бр. 75/14,105/16,108/16 исправка, 29/17 и 78/22) и то:

Табела 29.03.2023

Услед промене планиране набавне цене природног гаса за јавно снабдевање по којој ЈП „Србијагас", Нови Сад снабдева јавне снабдеваче природним гасом као снабдевач одређен Решењем Владе, испуњен је услов за измену цене природног гаса за јавно снабдевање у скпаду са Методологијом, а која ће се примењивати од 01.05.2023.

ВД Директор, Мр Милан Ђукић

Obaveštenje

27. Mar 2023.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da je došlo do oštećenja gasovoda srednjeg pritiska na gradskoj mreži nizgasno od GMRS Novi Sad (NS-34-1) koji je u vlasništvu JP SRBIJAGAS-a

Zbog neophodnih radova na sanaciji oštećenja doći će do kratkotrajnog poremećaja isporuke prirodnog gasa u utorak 28.03.2023. godine, u periodu od 11:00 do 18:00 časova.

U navedenom periodu doći će do prekida isporuke prirodnog gasa na :

1.MRS ŠP Bistrica
2.MRS ŠP Salajka
3.MRS ŠP Detelinara
4.MRS ŠP Industrijska zona NS Zapad
5.MRS ŠP Sajlovo NS
6.MRS ŠP Telep

Nakon saniranja oštećenja JP Srbijagas će otpočeti sa normalnom isporukom prirodnog gasa kao i Novi Sad Gas kao nizvodni distributer gasa.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

14. Mar 2023.

Poštovani,

na osnovu Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova priklјučenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa za Privredno društvo „Novi Sad-Gas“ za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje d.o.o. Novi Sad, izdata od strane Agencije za energetiku, broj 462/2022-D-02/4 od 22.09.2022. godine, "Novi Sad-Gas" DOO izdaje:

O B A V E Š T E Nј E

o početku primene vrednosti za izgradnju tipskog priklјučka na distributivni gasni sistem, od 15.04.2023. godine.

Tabela 14.03.2023

O B R A Z L O Ž E Nј E

U uslovima svetske krize u naftnoj i gasnoj industriji koja je počela u 2022. godini, kao i u jeku grejne sezone donošenja Odluke o primeni nove vrdnosti za izgradnju tipskog gasnog priklјučka na distributivni gasni sistem, "Novi Sad-Gas" DOO, je odložio primenu iste.

Primeni Odluke o visini troškova priklјučenja tipskih priklјučaka na sistem za distribuciju prirodng gasa, zavedeno u „Novi Sad-Gas“ DOO pod brojem 01-1497 od 09.09.2022. godine i uvođenim propratnih procedura i akata, doneće novi kvalitet u poslovanju i relizaciji zacrtanih cilјeva u brzini realizacije zahteva, pouzdanosti, sigurnosti i bezbednosti svih procesa u realizaciji gasnih priklјučaka i puštanja u rad unutrašnjih gasnih instalacija.

Vaša sigurnost je naš prioritet i obaveza !!!

"Novi Sad-Gas" DOO

Novi Sad, Teodora Mandića br. 21

Kontakt: 021/ 6413-900 ; 6411-900