Obaveštenje

20. Feb 2023.

Obaveštavamo Vas da Novi Sad Gas ima novi broj za HITNE INTERVENCIJE.

Broj za hitne intervencije je: 066/333-090

Pored toga građani-potrošači mogu od sada da prijave stanje potrošnje i na telefon: 066/333-010 , slanjem fotografije merača i adrese potrošača preko „Viber“ aplikacije.

S poštovanjem,

V.D. direktora, Mr.Milan Đukić

Obaveštenje

09. Dec 2022.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da u sredu 14.12.2022.godine, planiramo na GMRS "Rumenka" ugradnju apsorpcionog odozitora OAP-04A, sa regulacionom klapnom i zaštitnom kućicom. Za navedene radove nephodno je obustaviti gas u distributivnoj mreži od 09h do 14h.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

30. Nov 2022.

„Novi Sad - Gas" doo, Novi Sad, dostavio je 25.11.2022. godine Agenciji za energetiku Republike Srbije zahtev za davanje saglasnosti na odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (dopis zaveden u Agenciji pod brojem 833/2022-D-02 od 25.11.2022. godine).

U zahtevu su utvrđene sledeće cene prirodnog gasa za krajnje kupce iskazane prema utvrđenoj Metodologiji za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS" br. 75/14,105/16,108/16 ispravka, 29/17 i 78/22) i to:

Tabela 30.11.2022

Usled promene planirane nabavne cene prirodnog gasa za javno snabdevanje po kojoj JP „Srbijagas", Novi Sad snabdeva javne snabdevače prirodnim gasom kao snabdevač određen Rešenjem Vlade, ispunjen je uslov za izmenu cene prirodnog gasa za javno snabdevanje u skpadu sa Metodologijom, a koja će se primenjivati od 01.01.2023.

VD Direktor Mr Milan Đukić

Obaveštenje

16. Nov 2022.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da će se u sredu/četrvrtak dana 16.11. i 17.11.2022. god. izvoditi radovi na sanaciji havarije na čeličnom delu gasooda u Sremskoj Kamenici.

Isklјučenje će biti u sredu 16.11.2022.god. od 21h a radovi će se završiti u četvrtak 17.11.2022. god. do 11h.

Novi Sad Gas

Obaveštenje

19. Oct 2022.

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da će u utorak dana 25.10.2022.god. na GMRS ''BEOČIN'', izvodiće se radovi na zameni uređaja za odorizaciju prirodnog gasa (prilagođavanje na prelazak na novi tip odoranta - THT).

Radovi će se izvoditi u periodu od 09:00h – 13:00h.

Prekid u isporuci gasa će biti u sledećim naselјenim mestima:

Beočin, Beočin Selo, Andrevlјe, Susek, Lug , Čerević (Kruševlјe, Brazilija, Šakotinac), Neštin, Banoštor, Grabovo, Sviloš, Rakovac, Dumbovo i Vizić.

Novi Sad Gas

Javni poziv

12. Oct 2022.

NOVI SAD – GAS“ DOO za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje

21000 Novi Sad, Teodora Mandića br.21

Matični broj: 08101132 PIB: 100235843

Oglašava javni poziv za

PRODAJU PUTNIČKIH I TERETNIH VOZILA

1.PD „NOVI SAD – GAS“, poziva sve zainteresovane ponuđače, da u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora broj 02-1142 od 29.06.2022. godine, podnesu svoje ponude pod uslovima iz ovog javnog poziva za prodaju sledećih 10 vozila:

                              Tabela 12.10.2022

2.Razgledanje vozila i uvid u prateću dokumentaciju može se izvršiti u poslovnom krugu Drušva „Novi Sad – Gas“ DOO, Teodora Mandića 21, Novi Sad za vozila pod rednim brojem od 1 – 10, u periodu od 13.10.2022. do 18.10.2022. godine u vremenu od 08:00 – 11:00 časova. Pozivamo sva zainteresovana pravna lica da dostave svoje ponude za kupovinu vozila, lično ili poštom, na pisarnicu Privrednog društva „Novi Sad – Gas“ DOO Novi Sad, Teodora Mandića 21, Novi Sad, zaklјučno sa 24.10.2022. godine do 10:00 časova. Ponude predati u zapečaćenim kovetrama sa naznakom „Ponuda za kupovinu putničkih i teretnih vozila – NE OTVARATI“. Javno otvaranje pristiglih ponuda Komisija će izvršiti dana 24.10.2022. godine sa početkom u 10:30 časova. Javnom otvaranju dostavlјenih ponuda mogu prisustvovati predstavnici zainteresovanih ponuđača samo uz dostavlјeno pismeno ovlašćenje.

3.Vozila se prodaju u viđenom stanju i biće pradata po najvišoj ponuđenoj ceni. Privredno društvo „Novi Sad – Gas“ DOO zadržava pravo da ne proda vozila ukoliko ponude budu niže od minimalno određene – procenjene cene, za sva vozila, koja iznosi 882.892,57 rsd., uvećana za pripadajuće poreze ( P.N.P.A.P/PDV ). Ukoliko bude ponuđeno više identičnih najviših ponuda Komisija će pozvati iste ponuđače da se neposrednom pogodbom utvrdi najpovolјnija ponuda. Ponuđači svojom ponudom obuhvataju isklјučivo otkup svih ponuđenih vozila. Troškovi utovara i transporta vozila padaju na teret kupca. Vozila se prodaju u viđenom stanju po principu „viđeno-kuplјeno“ i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i karakteristike vozila.

4.Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi izvod o registraciji privrednog subjekta kod Agencije za privredne registre.

5.Ponuđači će po najvišoj ponuđenoj ceni i usvojenoj ponudi biti pismeno obavešteni u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Sa izabranim ponuđačem biće zaklјučen Ugovor u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Preuzimanje vozila se vrši u roku od 3 dana od dana uplate celokupnog iznosa kupoprodajne cene.

6.Sva dodatna objašnjenja i informacije o oglasu, mogu se dobiti preko broja telefona:

+38163443744 Stevo Bulјić