Obaveštenje za nove korisnike (tipski - domaćinstva)

13. Aug 2018.

DP "Novi Sad - Gas" obaveštava sve građane zainteresovane za izgradnju gasnih priključaka da cena kućnog gasnog priključka iznosi 98.334,00 dinara. Ovom cenom je obuhvaćena:

-energetska saglasnost odnosno odobrenje za priključenje do 53kW;
-izgradnja kućnog gasnog priključka od uličnog voda do mesta predviđenog za KMRS;
-isporuka i montaža merno-regulacione stanice G-4T;
-kontrola i overa projekta unutrašnje gasne instalacije;
-tehnički prijem izvedene unutrašnje gasne instalacije;
-PDV u iznosu od 20%.

Uslovi plaćanja su 30% avansno, a ostatak duga na 7 mesečnih rata, sa kamatom od 8% na -godišnjem nivou. Ukoliko budući potrošač želi da izvrši uplatu u celosti, odnosno u celini avansno, tada cena kućnog gasnog --priključka sa PDV-om iznosi 89.122,80 dinara.

 DP "Novi Sad - Gas"

Obaveštenje o radnom vremenu blagajne u dane uskršnjih praznika

03. Apr 2018.

Obaveštavamo cenjene potrošače da će blagajne Preduzeća u dane praznika raditi po sledećem rasporedu:

-   petak, 06.04.2018. od 7,00 do 13,00 časova;
-   subota, 07.04.2018. od 7.00 do 13.00 časova;
-   ponedeljak, 09.04.2018. od 7.00 do 13.00 časova.

 Svojim potrošačima želimo srećne uskršnje praznike!

DP “Novi Sad -  Gas”

Dostava porudžbenice prirodnog gasa

07. Jan 2018.

U cilju blagovremene izrade Plana fizičkog obima distribucije prilikom ugovaranja nabavke prirodnog gasa sa isporučiocem JP “Srbijagas“, neophodno je dostaviti dinamiku potrebe za prirodnim gasom za period od januara 2018. do decembra 2018. godine.

Dostavljena mesečna dinamika potreba za prirodnim gasom biće korišćena kod ugovaranja sa JP “Srbijagas“ za 2017. godinu, kako bi se obezbedile dovoljne količine gasa za potrebe svih potrošača koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu.

Molimo naše kupce da sa punom odgovornošću popune PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS i dostave je na adresu DP “Novi Sad-Gas“, Teodora Mandića 21, 21000 Novi Sad ili na e-mail: biljana.nenadic@novisadgas.rs 

Porudžbenicu možete preuzeti i sa sajta www.novisadgas.rs

U slučaju da isporučilac JP “Srbijagas“ bude zahtevao plaćanje penala za poručene, a nepreuzete količine gasa, DP “Novi Sad-Gas“ će pod istim uslovima izvršiti obračun svojim kupcima. Prijava se popunjava po principu: jedno merno mesto - jedna prijava.

Rok za dostavu porudžbenice je 25.01.2018.godine. Poštovanje datog roka je u interesu urednog snabdevanja prirodnim gasom u navedenom periodu.

Za sve informacije u vezi sa prijavom potrošnje obratite se na telefone: 021/6413-135 i 021/6413-900 lok. 142 Đuro Ćulibrk.

Prilog (PDF): Porudžbenica za prirodni gas

S poštovanjem!

DP “Novi Sad-Gas“

Obaveštnje o radnom vremenu za novogodišnje praznike

29. Dec 2017.

 

Obaveštavamo cenjene potrošače da će blagajne Preduzeća u dane novogodišnjih praznika raditi po sledećem rasporedu: 

-subota, 30.12.2017. od 7.00 do 13.00 časova
-ponedeljak, 01.01.2018. neradni dan
-utorak, 02.01.2018. neradni dan. 

 

 Svim našim potrošačima želimo srećnu i uspešnu 2018. godinu i srećne božićne praznike! 

Kolektiv DP “Novi Sad - Gas” 

Obaveštenje

26. Oct 2017.

Obaveštavaju se potrošači prirodnog gasa u naseljima: Sremski Karlovci, Bukovac, Petrovaradin, Popovica, Sremska Kamenica, Čardaku, Glavica, Paragovo, Tatarsko brdo, Ledinci, Bocke, Liparije, Beočin, Beočin selo, Rakovac, Dumbovo, Susek, Lug, Čerević, Banoštor, Neštin, Grabovo, Sviloš i Vizić da će dana 31.10.2017.godine biti privremeno obustavljena isporuka prirodnog gasa u periodu od 7.00 do 21.00 čas. Do obustave u isporuci prirodnog gasa doći će zbog radova na gasovodu koje izvodi JP “Srbijagas”.

 

DP "Novi Sad - Gas"

Obaveštenje

12. Oct 2017.

Obaveštavamo cenjene potrošače prirodnog gasa sa teritorije MZ Sremska Kamenica i Popovica da će dana 16.10.2017. godine biti obustavljena isporuka prirodnog gasa u periodu od 8.00 do 15.00 časova. Do obustave u isporuci prirodnog gasa doći će zbog radova na prikljčenju novih potrošača i provere distributivne gasne mreže pred predstojeću grejnu sezonu.

DP "Novi Sad - Gas"