• "NOVI SAD - GAS" ISTORIJA

  Od malog preduzeća, sa svega pet zaposlenih 1976. godine u Sremskoj Kamenici, za nešto više od tri decenije nastalo je ugledno Društveno preduzeće "Novi Sad - Gas" sa 80 zaposlenih, čiji je generalni direktor Jovan Vujanović. Danas je to firma za distribuciju prirodnog gasa, izgradnju gasovoda, merno-regulacionih stanica i distributivnih gasnih mreža. Osim toga, preduzeće uspešno izvodi unutrašnje gasne instalacije, projektuje gasovodne sisteme i prodaje gasnu opremu i gasna trošila.

 • MISIJA I VIZIJA

  O živo prisutnoj viziji direktora i njegovih saradnika slikovito govori postavljanje najmodernije laboratorije za kontrolu merača na Balkanu, kao i nabavka najsavremenijeg vozilo-ispitivača iz Italije, koje ide gasovodnom trasom i dnevno može da očita i pregleda i do 30 km podzemne gasovodne mreže.

  Među našim najznačajnijim investicijama je izgradnja Stanice za gas u JGSP-u "Novi Sad", vredna 700.000 evra, koju finansira Gradska uprava, jer ovaj grad to treba i zaslužuje - podvlači direktor, koji domaćinskim odnosom prema firmi i ličnim primerom motiviše i ostale zaposlene. “Stalno im ponavljam da je DP "Gas" njihova kuća broj jedan i koliko budemo radili u kući broj jedan, toliko ćemo moći da trošimo u kući broj dva s porodicom” - poručuje prvi čovek ove prosperitetne firme, koja u stopu prati, a često i inicira ubrzani razvoj Grada Novog Sada i preobražaj vojvođanske prestonice i cele regije.

  O uspehu ovog "gasnog krvotoka" čitavog regiona svedoči više od 30 priznanja, diploma i drugih nagrada kojima je preduzeću "Novi Sad - Gas" odato priznanje za svakodnevni rad na terenu, sveukupno stvaralaštvo i pomoć mnogim kulturnim, sportskim i društvenim ustanovama; za značajan udeo u podizanju kvaliteta života u Gradu, Pokrajini i Republici.

 • ORGANIZACIONA STRUKTURA

  Mr Milan Đukić - Generalni Direktor

  Mr Milan Đukić je rođen u Novom Sadu 1974. godine. Po struci Magistar pravnih nauka. 2000. godine zapošlјava se u “Naftnoj industriji Srbije, NIS-Gas-u”, odakle 2005. prelazi u JP “Srbijagas” gde i danas radi. Prvobitno obavlјa funkciju Direktora sektora pravnih i kadrovskih poslova, a od januara 2015. je na mestu Izvršnog direktora Funkcije za pravne, kadrovske i opšte poslove. Član je Radne grupe za Restrukturiranje JP „Srbijagas“. Osnovne studije je završio na Univerzitetu u Novom Sadu na Pravnom fakultetu, a 2005. godine završio je Specijalističke studije “Pravo Energetike” na Pravnom Fakultetu u Beogradu. 2011. godine je položio Pravosudni ispit, a 2014. godine magistrirao sa tezom “Ugovor o prodaji prirodnog gasa”. U svom dosadašnjem radnom iskustvu bio je angažovan kao član Komisije na međunarodnom tenderu za izbor izvođača radova celokupnog projekta “South Stream” u Srbiji, zatim kao član Radne grupe za realizaciju projekta “South Stream Serbia”, član Mešovite radne grupe Republike Srbije i Republike Srpske za izgradnju kraka Južnog toka ka Republici Srpskoj i kroz RS. U profesionalnoj karijeri bio je Predsednik Upravnog odbora “Agroživ a.d.” iz Žitišta, predsednik Nadzornog odbora “Institut KVB” Sremska Kamenica, kao i član UO “Srpske fabrike stakla”. Trenutno je predsednik NO “Specijalna luka Pančevo” .

  Krajem 2019. godine preuzima funkciju VD Generalnog Direktora Novi Sad Gas-a.

  Kao bivši aktivni sportista, od 2005.godine predsednik je amaterskog Sportskog kluba zaposlenih SK “Srbijagas“.

  Od 2007. do 2022.god bio je predsednik je Rukometnog kluba “Vojvodina” koja je u tom period ostvarila niz zapaženih rezultata u Srbiji, Regionalnoj SEHA GAZPROM ligi, i evropskim EHF takmičenjima, uklјučujući i 19 domaćih trofeja, kao i 9 vezanih titula državnog prvaka Srbije.

  Sa RK “Vojvodina” dobio je Novembarsku povelјu Grada Novog Sada i priznanje “Hello Awards 2014”, kao i prestižnu “Spartakovu nagradu” za 2015. godinu. Dobitik je Hilandarske povelјe 2016.godine.

  Govori engleski jezik.

  Oženjen je i ima dvoje dece.

 • NADZORNI ODBOR

  Blaženka Mandić - Predsednica Nadzornog odbora

  Blaženka Mandić je diplomirani ekonomista. Rođena je 1962. godine u Karlovcu (Hrvatska). Diplomu Ekonomskog fakulteta u Osijeku stekla je 1985. godine. Poseduje sertifikat ovlašćenog računovođe. Od 1985. do 1994. godine radila je na poslovima šefa računovodstva. Od 1994. do 2013. godine zaposlena kao finansijski direktor kompanije „Stylos“ Novi Sad. 2013. godine imenovana je za zamenika generalnog direktora JP „Srbijagas“. Na toj funkciji se i trenutno nalazi. Poseduje dugogodišnje profesionalno iskustvo u oblasti ekonomskih poslova i upravlјanja u privredi.

  Udata je i ima jedno dete.

  Milan Zdravković - Član Nadzornog odbora

  Milan Zdravković je diplomirani mašinski inženjer. Rođen je 1964. godine u Beogradu. Nakon završene Matematičke gimnazije, diplomu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, vazduhoplovni odsek, stekao je 1991. godine. Profesionalno iskustvo započeo je tokom izrade diplomskog rada u Tehničkoj operativi Jugoslovenskog aerotransporta zaklјučno sa početkom 1992. godine kada zasniva radni odnos u LOLA Institutu, u to vreme zvaničnom IBM centru kompetencije visokih tehnologija za Jugoistočnu Evropu. U periodu 1992 – 1998 godine angažovan je kao stručni saradnik na CIM sistemima (kompjuterom integrisana proizvodnja) u okviru čega je rukovodio brojnim projektima primene složenih softverskih sistema projektovanja industrijskih elektromašinskih sistema. U periodu 1998 – 2002 godine u LOLA Institutu nalazi se na poziciji direktora marketinga i rukovodioca projekata. U preduzeću NIS-Energogas, pravnom prethodniku Javnog preduzeća „Srbijagas“, radi od 2002. godine na mestu Rukovodioca Radne jedinice Razvoj, da bi osnivanjem JP „Srbijagas“ 2005. godine imenovan na mesto direktora Sektora Razvoj OD Beograd. Tom prilikom obavlјa poslove pripreme, izrade planova i programa gasifikacije teritorijie Srbije. U periodu od 2014-2017. bio je na mestu pomoćnika generalnog direktora za ekonomiku, a od 2017. godine je izvršni direktor Funkcije Operatora distributivnog sistema.

  Član je Međunarodne gasne unije (IGU) – programske radne grupe A – Održivi razvoj, gde je tokom svog višegodišnjeg angažovanja dobitnik dva priznanja. Počasni je pridruženi član grčkog Instituta za energiju jugoistočne Evrope (IENE). Rukovodilac je DVGW radne grupe RG6 – Projekat harmonizacije zakonske i tehničke regulative u gasnom sektoru jugoistočne Evrope. Član je više radnih grupa u okviru saradnje sa Sekretarijatom Energetske zajednice kao i institucijama Evropske komisije.

  Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

  Oženjen je i ima dvoje dece.

  Dragana Prole - Član Nadzornog odbora

  Dragana Prole rođena je 1982. godine u Novom Sadu. Po struci je master pedagog. Master akademske studije drugog stepena završila na Filozofskom fakultetu , 2012. godine u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,43. Poseduje dozvolu za posredovanje u rešavanju sporova izdatu od strane Ministarstva pravde i 2020. godine, po rešenju državnog sekretara, upisana u registar posrednika. Profesionalnu karijeru započela je 2001. godine u PU “Radosno detinjstvo“, u Novom Sadu. Od 2020. godine obavlja poslove rukovodioca pedagoške jedinice u istoj ustanovi. Kroz neformalno obrazovanje završila program Transakcione analize, TA 101, kod predavača CTA I CTI Dragane Boke, Novi Sad, 2008-2011. Edukator je i iz oblasti rodne ravnopravnosti, Genderknowledgehub, 2019. godine, kod edukatora B. Maletin. Završila program obuke recezenata, Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, Beograd, 2019. godine.

  Govori engleski jezik.

  Majka jednog deteta.

  Branko Božanić - Član Nadzornog odbora

  Rođen 15.05.1973. u Beogradu. Završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2000. Pravosudni ispit završio 2002. godine.

 • LICENCE I SERTIFIKATI

  Za "Novi Sad - Gas" od izuzetne važnosti je licenca za obavljanje delatnosti dobijena od Agencije za energetiku Republike Srbije. Biografija preduzeća obogaćena je i sertifikatom za kvalitet ISO-9001, što je od najvećeg značaja za korisnike naših usluga. Ističući da "Novi Sad - Gas" uspešno realizuje godišnje, ali i dugoročne planove razvoja, direktor podseća na godine blokade 1994. i 1995, na vreme restrikcije svih energenata i nestašicu nafte, kada su gasifikovali više od 30 škola, predškolskih ustanova i domova zdravlja. Prvi čovek "Novi Sad - Gasa" napominje da je godina 2007/2008. obeležena gasifikacijom opštine Mali Iđoš, a u toku je gasifikacija naselja Neštin i Vizić, koja administrativno pripadaju Opštini Bačka Palanka. Uz pomoć stranog investitora gradi se primarna i sekundarna mreža gasovoda za celo područje ove bačke opštine, vredna oko deset miliona evra.

  Licenca za obavljanje energetske delatnosti. Distribucija prirodnog gasa.