toplana backa palanka - novi sad gas

Toplana Bačka Palanka

Delatnost isporuke toplotne energije je lokalna samouprava još 1979 formirala i poverila JKP „Komunalprojekt“ OOUR „Radnik“. Investitor je bila Samoupravna interesna zajednica „Standard“ u Bačkoj Palanci. Od februara 1982 ima upotrebnu dozvolu. Kotlarnica je smeštena u suterenu stambene zgrade u Bloku „Partizan“ i u početku je zagrevala svega nekoliko okolnih zgrada. U prvo vreme kotlarnica je imala samo jedan kotao snage 2.3 MW, a kasnije je u dva proširivana do sadašnjeg kapaciteta sa 4 kotla ukupne snage 9,2 MW. 1995 godine kotlarnica je gasifikovana i prelazi sa mazuta kao energenta na gas. Gasifikaciju je tada za JKP „Komunalprojekt“ radilo naše preduzeće. „Komunalprojekt“ uz saglasnost lokalne samouprave 1998 predaje Toplanu našem preduzeću.

Toplanu opslužuju 4 radnika – kotlara koji rade u 4 smene. Za potrebe intervencija u kotlarnici, na toplovodu i u podstanicama imamo jednog dežurnog majtora.

Iz Toplane „Partizan“ se zagreva oko 580 stanova, 7 škola, 12 ustanova i oko 130 lokala. Ukupna površina grejanih objekata iznosi oko 56.000 m2.

Podstanice su sa kotlarnicom povezane preko toplovoda dužine oko 2,5 km, koji je dosta star i u prilično lošem stanju. Smatramo da će se u narednim godinama iznaći sredstva za zanavljanje toplovoda.

Od 2008. godine naša Toplana je aplicirala kod Vlade Republike Srbije u projektu KfW IV za izgradnju nove kotlarnice. Trenutno od sredstava koje smo obezbedili: Vlada Republike Srbije, Vlada Nemačke, lokalna samouprava i naše preduzeće, se gradi nova kotlarnica i očekujemo da će do kraja tekuće godine biti uključena u sistem grejanja.

Naše preduzeće pored bačkopalanačke Toplane toplotnom energijom snabdeva i kupce iz Bloka „Mali ritić“ u Čelarevu. Kotlarnica i oprema u Čelarevu su naše vlasništvo. Pre dve grejne sezone smo kotlarnicu u potpunosti opremili novom najsavremenijom opremom, kondenzacionim kotlovima visokog stepena iskorišćenja. Očekujemo da ćemo uz pomoć KfW u toku sledećeg leta izvršiti zamenu svih toplotnih podstanica centralnog grejanja u Bloku „Mali ritić“ u Čelarevu.

Naplata toplotne energije se vrši već nekoliko godina na osnovu stvarnog utroška očitanog sa kalorimetara u zajedničkim podstanicama u zgradama naših kupaca. Primenjujemo savremenu dvodelnu tarifu, varijabilni + fiksni deo. Cena se izračunava na osnovu Tarifnog sistema, a usvaja je lokalna samouprava.

Od prošle godine jedan deo naših kupaca se odlučio i za ugradnju delitelja toplote, u čemu ih podržavamo. Već u prvoj grejnoj sezoni uočili smo poprilične uštede kod kupaca sa deliteljima koji su se kretali i do 30%.