toplana backa palanka - novi sad gas

Kontakt Toplana Bačka palanka

Kotlarnica
-telefon: 021 60-40-576
-adresa: Blok „Partizan“ br. 1 (Kula „A“)
Telfoni
-blagajna: 021 754-440
-reklamacije u vezi računa: 021 6413-135
-prijava kvara: 021 754-440
-prijava kvara: 021 60-40-576
-prijava kvara: 021 6411-900